16 νέες προσλήψεις | Δήμος Χανίων

Στην πρόσληψη 16 εργατών γενικών καθηκόντων ΥΕ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, θα προχωρήσει ο Δήμος Χανίων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους από 11/11/2019 έως και 13/11/2019:

α) ταχυδρομικώς
β) αυτοπροσώπως
γ) με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή και ώρες από 8:30 έως 14:30 στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Κριάρη 40 – Μέγαρο Πάνθεον, 1ος όροφος, τηλ. 28213 41674-675).

Μοιραστείτε την είδηση