150 εκ. συνεισφορά για την προστασία της α’ κατοικίας

Με απόφαση της Υπουργού Εργασίας Έφης Αχτσιόγλου, δεσμεύθηκε πίστωση 150 εκατομμυρίων ευρώ, ως προυπολογισμός εξόδων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του έτους 2019, με σκοπό την επιχορήγηση του ΟΠΕΚΑ για την κάλυψη δαπανών συνεισφοράς στις μηνιαίες καταβολές που έχουν προσδιοριστεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 75 Ν. 4605/2019 (Α΄ 52) και έχουν γίνει αποδεκτές από τον οφειλέτη στο πλαίσιο υπαγωγής του στο νόμο αυτό, προκειμένου για την προστασία της κύριας κατοικίας του.

Μοιραστείτε την είδηση