Οικονομίανέαπρωτοσέλιδο Α

Power Pass | πιστώθηκαν τα χρήματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων

Πιστώθηκε σήμερα, Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου, το συνολικό ποσό των 31,6 εκατ. ευρώ σε 866.181 δικαιούχους του Power Pass, για την κάλυψη μέρους της αύξησης του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος σε λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών καταναλωτών του εσωτερικού που εκδόθηκαν τον Ιούνιο του 2022.

Στην παραπάνω πίστωση περιλαμβάνονται, επίσης, υπόλοιπα πληρωμών για λογαριασμούς της περιόδου από την 1η Δεκεμβρίου 2021 έως τις 31 Μαΐου 2022, κατόπιν διασταύρωσης των στοιχείων.

Μετά τη σημερινή πληρωμή, η συνολική δαπάνη από τον κρατικό προϋπολογισμό για την κάλυψη μέρους της αύξησης του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος σε λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών καταναλωτών του εσωτερικού που εκδόθηκαν την περίοδο 1η.12.2021 έως 30.6.2022 ανέρχεται στα 295,6 εκατ. ευρώ, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Μοιραστείτε την είδηση

Χρηστάλλα Κακαβελάκη

biskotto.gr