Παράταση για την κατάθεση δικαιολογητικών | voucher ανέργων νέων

Παράταση, έως την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου, δόθηκε για την κατάθεση δικαιολογητικών στο πρόγραμμα voucher ανέργων του ΟΑΕΔ.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα αφορά άνεργους νέους, ηλικίας 25 έως 29 ετών, πτυχιούχους θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ.

Επιπλέον, η ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης των ωφελουμένων παρατείνεται έως τις 21 Φεβρουαρίου, ενώ η καταληκτική ημερομηνία έναρξης του τμήματος της θεωρητικής κατάρτισης παραμένει στις 28 Φεβρουαρίου.

Μοιραστείτε την είδηση