νέαΟικονομία

Ο ρόλος της Περιφέρειας Κρήτης στην ανάπτυξη της νησιωτικής επιχειρηματικότητας

Τις προτεραιότητες και τον στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Κρήτης για την «πράσινη μετάβαση» παρουσίασε ο Γιώργος Αλεξάκης Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτηςγια Ευρωπαϊκά και Διεθνή Θέματα στο διήμερο επετειακό επιστημονικό συνέδριο που διοργάνωσε στην Αθήνα ο Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν) με θέμα «Η συμβολή της νησιωτικής οικονομίας από το 1821 μέχρι σήμερα», από τις 10-12 Νοεμβρίου 2021.

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Αλεξάκης αναφέρθηκε στις επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονομία του νησιού και κυρίως στον τουρισμό τονίζοντας όμως ότι η κρίση μπορεί να μετατραπεί σε ευκαιρία πράσινης και βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός της Περιφέρειας Κρήτης έχει θέσει τις κατευθυντήριες γραμμές για έναν βιώσιμο τουρισμό, οι οποίες εξειδικεύονται σε:

1) κυκλική οικονομία και διαχείριση υδάτων και αποβλήτων
2) εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση ΑΠΕ
3) βιώσιμη κινητικότητα
4) βιώσιμη αγροτική παραγωγή
5) ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
6) προστασία περιβάλλοντος
7) προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
8) συνεργασία με ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς
9) ενίσχυση του ρόλου του Παρατηρητηρίου Τουρισμού
10) υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ

Παρουσίασε επίσης τους τομείς δράσης της αναθεωρημένης Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης και αναφέρθηκε στις ευκαιρίες ανάπτυξης πλωτών αιολικών πάρκων στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Κρήτη με προτεραιότητα την ανάγκη θέσπισης κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου και Στρατηγικής Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού.

Στο συνέδριο συμμετείχαν εκπρόσωποι της κεντρικής διοίκησης, τοπικών και περιφερειακών αρχών, επιχειρήσεις και ακαδημαϊκοί με στόχο την ιστορική συμβολή και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του νησιωτικού χώρου. 

Μοιραστείτε την είδηση

Χρηστάλλα Κακαβελάκη

biskotto.gr