Νέα τράπεζα του Ομίλου Βαρδινογιάννη | Optima Bank

Ξεκίνησε την λειτουργία της, η νέα τράπεζα, της Optima Bank, συμφερόντων του ομίλου Βαρδινογιάννη, στο ύψος του Φάρου Χαλανδρίου σε χώρο, όπου παλαιότερα στεγαζόταν κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς.

Το 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο:

  Γεώργιος Τανισκίδης – Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
  Πέτρος Τζαννετάκης – Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος 
  Δημήτριος Κυπαρίσσης – Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
  Άγγελος Σαπρανίδης – Εκτελεστικό Μέλος 
  Κλεόβουλος Αλεξάνδρου – Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό Μέλος 
  Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης – Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος 
  Γεώργιος Κυριακός – Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Το πλεονέκτημά της, σε σχέση με τις υφιστάμενες συστημικές τράπεζες της Ελλάδας, είναι ο συνδυασμός τόσο της εμπειρίας και της πολύχρονης παρουσίας της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος, με τη γνωστή εξειδίκευση της στο επενδυτικό/χρηματιστηριακό χώρο όσο και των γνώσεων των στελεχών της στις συνήθεις τραπεζικές υπηρεσίες, την ιδιωτική τραπεζική κ.α.

Το 1988, ο Όμιλος Βαρδινογιάννη αγόρασε από την Εθνική Τράπεζα την άδεια λειτουργίας της Τράπεζας Χίου. Δέκα χρόνια αργότερα η Xios Bank εισήλθε στο Χρηματιστήριο μέχρι και το 2000 οπότε και απορροφήθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς στην οποία ο Όμιλος Βαρδινογιάννη διαθέτει σημαντικό πακέτο μετοχών.

Tα τελευταία χρόνια, η οικογένεια Βαρδινογιάννη δραστηριοποιείται και στην τραπεζική αγορά της Ρουμανίας καθώς απέκτησε τη Marfin Bank Romania, η οποία πρόσφατα μετονομάστηκε σε Vista Bank Romania, μετά την αύξηση κεφαλαίου 30 εκατομμυρίων ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2018.

Μοιραστείτε την είδηση