ΕΣΠΑ: 1,2 δισ. ευρώ για επιχειρήσεις

Επτά προγράμματα συνολικού ύψους 1,2 δις ευρώ, πρόκειται να ενισχύσουν και να αναβαθμίσουν επιχειρήσεις της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, τα ενεργά προγράμματα είναι τα εξής:

1. Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων: Συνολικός προϋπολογισμός 400.000.000 ευρώ

Οι επιχειρήσεις που μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις στο πρόγραμμα είναι:

Βιομηχανίες Τροφίμων
Διαχείριση Αποβλήτων
Δικηγορικά Γραφεία
Εκδοτικοί Οίκοι
Εταιρίες Ενέργειας
Εταιρίες Καθαρισμού
Εταιρίες Πληροφορικής
Κατασκευαστικές
Κατασκευές Μηχανημάτων
Κτηνιατρεία
Λογιστικά Γραφεία
Μηχανικοί
Μεταφορά και Αποθήκευση
Ποτοποιία
Συμβολαιογραφικές Υπηρεσίες
Ταχυδρομικές Εταιρίες (courier)
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεφωνικό Κέντρο
Υγεία (οφθαλμίατροι, καρδιολόγοι κ.ά.)
Χαρτοποιία
Χοντρικό Εμπόριο

Επιδοτούμενες Δαπάνες:

Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
Συσκευασία – Ετικέτα – Branding έως 25% του επενδυτικού σχεδίου
Ψηφιακή Προβολή
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες
Μεταφορικά Μέσα
Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό).

Το πρόγραμμα άνοιξε για υποβολές στις 20 Φεβρουαρίου 2019 και θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

2. Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση: Συνολικός προϋπολογισμός 60.000.000 ευρώ

Οι επιχειρήσεις που μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις στο πρόγραμμα είναι:

Λιανικό Εμπόριο (κρεοπωλεία, βιβλιοπωλεία, φαρμακεία, εμπόριο ρούχων & υποδημάτων, αρτοπωλεία, ζαχαροπλαστεία κ.ά.)
Εστίαση (εστιατόρια, ταβέρνες, ψητοπωλεία, σουβλατζίδικα, πιτσαρίες, fast food, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης, bar restaurant κ.ά.)
Ιδιωτική Εκπαίδευση (προσχολική, πρωτοβάθμια/δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, γενική/τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, κέντρα ξένων γλωσσών, φροντιστήρια)
Παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί καθώς και οι λοιπές υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας

Επιδοτούμενες Δαπάνες:

Αγορά Μηχανημάτων – Εξοπλισμού
Αγορά λογισμικού και εξειδικευμένου εξοπλισμού πληροφορικής
Εργασίες στα κτίρια, τις εγκαταστάσεις και τον περιβάλλων χώρο της επιχείρησης με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, την αναβάθμιση της υγιεινής & της ασφάλειας και την διευκόλυνση των ΑμΕΑ (Άτομα με αναπηρία)
Μεταφορικά Μέσα
Ψηφιακή Προβολή (Google Ads, Facebook ads, Instagram ads, YouTube κλπ.)
Συμβουλευτικές υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (π.χ email marketing, newsletter campaign, web banners, ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης)
Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών (ISO)
Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου
Δαπάνες Μελετών – Κατάρτισης
Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό). Δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού.

Το πρόγραμμα άνοιξε για υποβολές στις 27 Φεβρουαρίου 2019 και θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι τις 9 Μαΐου 2019.

3. Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός: Συνολικός προϋπολογισμός 150. 000.000 ευρώ

Χρηματοδοτούνται τα εξής:

Αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού
Προμήθεια λογισμικού για την λειτουργία της επιχείρησης
Προμήθεια εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας
Συστήματα ποιότητας & τυποποίηση προϊόντων
Επιδότηση μισθοδοσίας νέου προσωπικού
Χρηματοδοτικό Σχήμα
Επιδότηση 50%

Ποιες δραστηριότητες επιδοτούνται

Βιομηχανίες τροφίμων
Μεταποιητικές επιχειρήσεις
Επιχειρήσεις κλάδων υλικών-κατασκευών
Εταιρείες Logistcis
Ξενοδοχεία
Εταιρείες πληροφορικής
Εταιρείες του κλάδου υγείας
Εταιρείες ανακύκλωσης και παραγωγής ενέργειας

Το πρόγραμμα άνοιξε για υποβολές στις 27 Ιουνίου 2018 και θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

4. Επιχειρούμε ΕΞΩ – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜμΕ : Συνολικός προϋπολογισμός 50.000.000 ευρώ

Το πρόγραμμα επιδότησης θα είναι ανοιχτό για όλο το 2019 μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Επιδοτούμενες δραστηριότητες

Βιομηχανία Τροφίμων – Ποτοποιία
Κλωστοϋφαντουργία – Κατασκευή ειδών ένδυσης, υπόδησης & δερμάτινων ειδών
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο
Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων
Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων
Παραγωγή βασικών μετάλλων & μεταλλικών προϊόντων
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, οχημάτων & εξοπλισμού μεταφορών
Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες

Το πρόγραμμα άνοιξε για υποβολές στις 18 Ιανουαρίου 2018 και θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

5. Β’ κύκλος της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»: Συνολικός προϋπολογισμός 200.000.000 ευρώ

Σε ποιους απευθύνεται

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης των έργων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς και θα πρέπει να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες 4 κατηγορίες παρεμβάσεων:

I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις

II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις

Θεματικοί τομείς

Υλικά – Κατασκευές
Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες
Αγροδιατροφή & Βιομηχανία τροφίμων
Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη
Υγεία & Φάρμακα
Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
Ενέργεια
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Ανώτερος Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης ανά Παρέμβαση σε ευρώ:

I Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις: 600.000 ευρώ

II Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς: 1.000.000 ευρώ

III Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων: 2.000.000 ευρώ.

IV Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence). Ο μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός κάθε πρότασης (και ο τυχόν επιμερισμός του ανά συνδικαιούχο /εταίρο εάν αφορά ομάδα επιχειρήσεων) είναι ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός από την αξιολόγηση του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020».

Το πρόγραμμα άνοιξε για υποβολές στις 28 Μαρτίου 2019 και θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι τις 29 Μαΐου 2019.

Τα 2 αναμενόμενα προγράμματα είναι:

1. Ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιομηχανίας: Αναμενόμενος προϋπολογισμός 30.000.000 ευρώ

Τι χρηματοδοτείται

Εργασίες ανέγερσης ή ανακαίνισης κτηριακών εγκαταστάσεων & διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
Μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός
Επαγγελματικά οχήματα
Εξοπλισμός εξοικονόμησης ενέργειας
Λογισμικό (ERP, CRM, αυτοματοποίησης, κ.α.) και εξοπλισμός μηχανογράφησης
Δικαιώματα Τεχνογνωσίας και άδειες εκμετάλλευσης
Παρακολούθηση και διοίκηση του επενδυτικού σχεδίου
Μελέτη και πιστοποίηση Διαχειριστικών Συστημάτων ISO 9001, 14001 κ.α.
Φωτοβολταϊκά / μικρής κλίμακας ΑΠΕ, αποκλειστικά για τις ανάγκες της επιχείρησης
Δημιουργία ή αναβάθμιση υφιστάμενου διαδικτυακού τόπου
Προβολή – Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους

2.Επιβραβεύω – Ενισχύω τις επιχειρήσεις: Αναμενόμενος προϋπολογισμός 300.000.000 ευρώ

Το Πρόγραμμα «Επιβραβεύω – Ενισχύω τις επιχειρήσεις» αφορά πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις ,εκτός των τουριστικών, οι οποίες διατήρησαν ή και αύξησαν την απασχόλησή το τελευταίο έτος. Το πρόγραμμα αφενός θα επιβραβεύει με ένα ποσό επιδότησης ανά εργαζόμενο τις επιχειρήσεις που διατήρησαν σταθερή την απασχόληση το τελευταίο έτος και θα αφετέρου θα δίνει επιπρόσθετη επιδότηση για την περαιτέρω αύξηση της απασχόλησης και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Επιλέξιμοι τομείς

Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων
Ενέργεια
Εφοδιαστική Αλυσίδα
Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
Περιβάλλον
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
Υγεία
Υλικά-Κατασκευές

Στάδιο 1: Επιβράβευση Επιχειρήσεων

Στάδιο 2: Ενίσχυση Επιχειρήσεων

Μοιραστείτε την είδηση