Έρχεται το Ενιαίο Πιστοποιητικό | τέλος η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα

Καταργούνται τα χωριστά πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, τα οποία γίνονται ένα και αντικαθίστανται από το Πιστοποιητικό Οικονομικής Ενημερότητας.

Τη δυνατότητα έκδοσης Πιστοποιητικού Οικονομικής Ενημερότητας, με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν σήμερα για τη φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, θα έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα σύμφωνα με νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή.

Η έκδοση οικονομικής ενημερότητας μέσω ειδικής πλατφόρμας προσβάσιμης διαμέσου της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, gov.gr, προβλέπεται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για το Κτηματολόγιο, στο οποίο ενσωματώνονται και διατάξεις του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Μοιραστείτε την είδηση