Η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για την υποβολή αίτησης Επιδόματος Παιδιού για το 2019 άνοιξε πάλι, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής τις 15 Ιανουαρίου 2020.

Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη για τους δικαιούχους του επιδόματος που δεν έχουν ακόμη υποβάλει αίτηση Α21 για το έτος 2019 και για όσους πολίτες ξεκίνησαν την δημιουργία αίτησης Α21 αλλά δεν έκαναν οριστική υποβολή της.

Μοιραστείτε την είδηση