Οικονομίανέαπρωτοσέλιδο Α

ΕΝΦΙΑ | τα 7 βήματα για έκπτωση 10%

Προθεσμία μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου έχουν οι ιδιοκτήτες ασφαλισμένων κατοικιών για να υποβάλλουν την αίτησή τους, προκειμένου να εξασφαλίσουν έκπτωση 10% στον ΕΝΦΙΑ.

Σύμφωνα με σχετικό έντυπο της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας, τα βήματα είναι τα εξής:

1.       Μέχρι τις 22.02.2024 υποβάλω αίτηση μέσω της εφαρμογής myPROPERTY της Α.Α.Δ.Ε.

2.       Επιλέγω τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) που αντιστοιχεί στην ασφαλισμένη κατοικία μου και τον συσχετίζω με τον αριθμό του αντίστοιχου ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

3.       Αν στην ίδια κατοικία αντιστοιχούν περισσότερα ασφαλιστήρια συμβόλαια επαναλαμβάνω τη διαδικασία για κάθε αριθμό συμβολαίου.

4.       Αν έχω και άλλες ασφαλισμένες κατοικίες, επαναλαμβάνω τη διαδικασία για κάθε κατοικία.

5.       Αν υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα στην ασφαλισμένη κατοικία (συνιδιοκτήτες, επικαρπωτές κλπ), δηλώνω τα ΑΦΜ τους για να ενημερωθούν μέσω της ΑΑΔΕ και να προχωρήσουν οι ίδιοι σε υποβολή αίτησης μέσω της πλατφόρμας με τους δικούς τους κωδικούς.

6.       Μετά την υποβολή της αίτησης και μέχρι τις 11.03.2024 η ασφαλιστική μου εταιρεία επιβεβαιώνει την αντιστοίχιση της ασφαλισμένης κατοικίας με τον αριθμό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

7.       Κατά την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ, η αρμόδια διεύθυνση της ΑΑΔΕ επαληθεύει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.

Πώς θα πάρετε έκπτωση 10% στον ΕΝΦΙΑ –Τα 7 βήματα-1

Αν οι προϋποθέσεις πληρούνται για χρονικό διάστημα ενός έτους χορηγείται μείωση 10% στον ΕΝΦΙΑ που αναλογεί στους ΑΤΑΚ της ασφαλισμένης κατοικίας.

Αν οι προϋποθέσεις πληρούνται για χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριών μηνών, η μείωση του ΕΝΦΙΑ πραγματοποιείται αναλογικά, με βάση το ποσοστό που προκύπτει από τον αριθμό των ημερών που καλύπτονται ανά έτος.

Αν μετά την είσοδό σας στην πλατφόρμα, δεν βρίσκετε το ασφαλιστήριό σας ή αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτό, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την ασφαλιστική εταιρεία ή τον διαμεσολαβητή σας.

Αν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δεν σας δοθεί η έκπτωση , θα πρέπει να απευθυνθείτε στη ΔΟΥ σας & να προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Μοιραστείτε την είδηση

Χρηστάλλα Κακαβελάκη

biskotto.gr