700 ευρώ για 250.000 οικογένειες | κοινωνικό μέρισμα – δικαιούχοι

700 ευρώ ανά νοικοκυριό ως κοινωνικό μέρισμα δικαιούνται 250.000 νοικοκυριά με 953.000 μέλη, σύμφωνα ανακοινώσεις του υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα.

175 εκ. ευρώ θα διαθέσει η κυβέρνηση για το κοινωνικό μέρισμα, ενώ ο κ. Σταϊκούρας ανέφερε ότι οι δικαιούχοι είναι οι εξής:

1. Οικογένειες με 4 τέκνα και άνω, με φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ, με βάση τις δηλώσεις έτους 2019.

Αριθμός οφελούμενων νοικοκυριών: 19.140.

2. Οικογένειες με τουλάχιστον τον έναν γονέα μακροχρόνια άνεργο (άνω των 12 μηνών) και τουλάχιστον ένα προστατευόμενο παιδί και εισόδημα έως 15.000 ευρώ. Αφορά και μονογονεϊκές οικογένειες.

Πρόκειται για 163.778 νοικοκυριά.

3. Οικογένειες με τους δυο γονείς βραχυχρόνια άνεργους (κάτω των 12 μηνών), τουλάχιστον ένα παιδί και εισόδημα έως 15.000 ευρώ. Περιλαμβάνονται και μονογονοεϊκές οικογένειες.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν 40.927 νοικοκυριά

4. Οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα ΑΜΕΑ έως 24 ετών.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν 25.632 νοικοκυριά.

Επιπλέον κριτήρια

  • Ένας από τους δύο γονείς να διαμένει στην Ελλάδα την τελευταία 10ετία.
  • Και οι δύο γονείς φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος.
  • Το άθροισμα των καταθέσεων όλων των μελών του νοικοκυριού, σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, καθώς και η τρέχουσα αξία μετοχών και ομολογιών, να μην υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ.
Μοιραστείτε την είδηση