Οικονομίανέαπρωτοσέλιδο Α

Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τους εργαζόμενους συνταξιούχους | τι εισφορές θα πληρώνουν 

Εντός της ημέρας θα ανοίξει, εκτός απροόπτου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ για την δήλωση των εργαζόμενων συνταξιούχων. 

Αυτό δήλωσε σήμερα, μλώντας στον ΣΚΑΪ, η υπουργός Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου, επισημαίνοντας ότι  το μόνο που πρέπει να κάνουν είναι μία αίτηση ηλεκτρονικά στον ΕΦΚΑ, έτσι ώστε να μπορούν να λαμβάνουν το 100% της σύνταξής τους και όχι το 70% που ήταν μέχρι σήμερα.

Ανέφερε ότι σήμερα υπάρχουν 100.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι εργάζονται και από αυτούς, μόνον το 36% το δηλώνουν.

«Θα μπορούν να σώσουν από 140 μέχρι 300 ευρώ το μήνα» υπογράμμισε η κ. Μιχαηλίδου.

Στη νέα πλατφόρμα οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν τα στοιχεία και το είδος της εργασίας τους (μισθωτοί, αυτοαπασχολούμενοι). Μάλιστα, βάσει του νόμου, παράλειψη της δήλωσης επιφέρει χρηματική κύρωση ίση με 12 μηνιαίες συντάξεις, κύριες και επικουρικές.

Αυτό που μένει να διευκρινιστεί με την αναμενόμενη ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και της σχετικής υπουργικής απόφασης που θα τη συνοδεύει, είναι γιατί οι ήδη εργαζόμενοι, στους οποίους ήδη ο ΕΦΚΑ παρακρατούσε μέχρι πρότινος, το 30% της σύνταξής τους, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση.

Μετά τις δηλώσεις, που θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά οι ίδιοι οι συνταξιούχοι ή και οι εν αναμονή συνταξιούχοι που έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης χωρίς ακόμη να έχει εκδοθεί η οριστική απόφαση από τον Φορέα, θα γίνεται η διασταύρωση μέσω των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) που θα υποβάλλουν οι εργοδότες. Μέσω των ΑΠΔ θα φαίνεται άλλωστε και το ύψος της εισφοράς, επί των αποδοχών τους, που θα παρακρατείται στους συνταξιούχους.

Προσοχή. Η εισφορά αυτή, της τάξης του 10% επί των αποδοχών, θα παρακρατείται επιπλέον των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότη κι εργαζόμενου). Θα αναζητηθεί δε, αναδρομικά από 1/1/2024 που ισχύει ο νόμος.

Πώς παρακρατείται ο πόρος για τους μισθωτούς

Για τους μισθωτούς ο πόρος θα παρακρατείται από τους εργοδότες, οι οποίοι και θα πρέπει να τον αποδίδουν στον ΕΦΚΑ, μαζί με το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών. Το συνολικό επιβαλλόμενο ποσό του πόρου, σε ετήσια βάση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το δωδεκαπλάσιο της εθνικής σύνταξης, δηλαδή τα 5.114 ευρώ (426,17 Χ12).

Προσοχή μάλιστα. Καθώς ο πόρος δεν είναι ανταποδοτικός, δεν θα μπορεί να αξιοποιείται για την προσαύξηση της ήδη καταβαλλόμενης σύνταξης ή για τη χορήγηση δεύτερης σύνταξης.

Υποχρέωση καταβολής του πόρου 10% έχουν και οι υποψήφιοι συνταξιούχοι που έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης αλλά η απονομή της σύνταξης τους εκκρεμεί. Σε περίπτωση που το αίτημά τους απορριφθεί, το παρακρατηθέν ποσό θα τους επιστραφεί.

Από την υποχρέωση καταβολής του πόρου εξαιρούνται συνταξιούχοι με αναπηρία, ορισμένες κατηγορίες πολυτέκνων, αγρότες του ΟΓΑ κλπ. Επίσης εξαιρούνται συνταξιούχοι των οποίων η καταβολή της σύνταξης ανεστάλη για οποιονδήποτε λόγο, όπως για παράδειγμα γιατί αναλαμβάνουν απασχόληση σε Φορέα της Γενικής Κυβέρνησης και δεν έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό δεύτερο (62ο) έτος της ηλικίας τους.

Τι πληρώνουν οι μη μισθωτοί

Οι μη μισθωτοί εργαζόμενοι συνταξιούχοι (ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενοι) θα έχουν την υποχρέωση καταβολής προσαυξημένης κατά 50% επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας ασφάλισης. Οι αυτοαπασχολούμενοι συνταξιούχοι που υπάγονται υποχρεωτικά σε κύρια και επικουρική ασφάλιση (γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί) θα έχουν προσαύξηση εισφοράς 40% για κύρια και 40% για επικουρική ασφάλιση. Οι προσαυξημένες εισφορές θα γνωστοποιούνται με τα ειδοποιητήρια κάθε μήνα.

Οι αμειβόμενοι με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών θα έχουν κράτηση 10% επί της καθαρής αξίας του παραστατικού.

Οι συνταξιούχοι με πολλαπλή ασφάλιση, που εργάζονται δηλαδή ως μισθωτοί και ως ελεύθεροι επαγγελματίες, θα έχουν κρατήσεις 10% επί της αμοιβής για τη μισθωτή απασχόληση και προσαύξηση 50% της εισφοράς που καταβάλλουν για το ελεύθερο επάγγελμα ή προσαύξηση εισφορών 40%, αν είναι αυτοαπασχολούμενοι με κύρια και επικουρική ασφάλιση.

Οι συνταξιούχοι με παράλληλη απασχόληση, που εργάζονται με μισθό σε δυο ή περισσότερες δουλειές (π.χ. πλήρους ή και μερικής απασχόλησης) θα καταβάλουν κράτηση 10% από τις αμοιβές τους. Στον αντίποδα, αν η παράλληλη απασχόληση είναι σε ελεύθερο επάγγελμα, τότε θα καταβάλουν μια προσαύξηση 50% ή 40% (αν υπάρχει και επικουρική ασφάλιση).

Τι ισχύει για τους συνταξιούχους που εργάζονται στο Δημόσιο

Με εγκύκλιο του ο ΕΦΚΑ ξεκαθαρίζει ότι προϋπόθεση για να καταβάλλεται πόρος υπέρ ΕΦΚΑ από τους συνταξιούχους που επιλέγουν να συνεχίσουν να απασχολούνται σε κάποιο τομέα του Δημόσιου, είναι η συμπλήρωση του 62ου έτους ηλικίας.

Προσοχή όμως. Η παρακράτηση του πόρου από το ετήσιο εισόδημα του απασχολούμενου συνταξιούχου, δεν είναι ίδια στο δημόσιο τομέα και διαφέρει από το είδος του επαγγέλματος. Όσοι εργάζονται ως μισθωτοί επιβαρύνονται με πόρο υπέρ ΕΦΚΑ που ανέρχεται στο 10% και επιμερίζεται σε 7,7% επί των ασφαλιστέων αποδοχών κύριας ασφάλισης και 2,3% επί των αντίστοιχων για την επικουρική ασφάλιση. Όμως εάν πρόκειται για μισθωτούς μηχανικούς που απασχολούνται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και έμμισθους δικηγόρους του Δημοσίου, τότε η εγκύκλιος διευκρινίζει ότι ο πόρος διατηρείται στο 7,7% για τις ασφαλιστέες αποδοχές της κύριας ασφάλισης, αλλά υπολογίζεται στο 40% επί της ασφαλιστικής κατηγορίας για επικουρική ασφάλιση, που έχουν οι ίδιοι επιλέξει. Κι αυτό γιατί όπως επισημαίνει η εγκύκλιος, ο υπολογισμός των εισφορών για την επικουρική ασφάλιση έχει αποσυνδεθεί από τις μηνιαίες αποδοχές τους, από την 1.1.2020 και μετά.

Όσοι συνταξιούχοι συνεχίζουν να εργάζονται στο Δημόσιο, αλλά δεν έχουν συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας τους, υπόκεινται σε αναστολή της σύνταξής τους, μέχρι να υπερβούν το συγκεκριμένο ηλικιακό όριο. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι δεν θα έχουν παράλληλα και παρακράτηση 10% επί του μισθού τους.

Σε όσους απασχολούμενους συνταξιούχους γίνεται παρακράτηση πόρου υπέρ ΕΦΚΑ, άρα είναι άνω των 62 ετών, η διαδικασία πραγματοποιείται απευθείας από τους εργοδότες, οι οποίοι αναλαμβάνουν και την ευθύνη να αποδώσουν τα σχετικά ποσά.

Πηγή: euro2day.gr
Ρούλα Σαλούρου

Μοιραστείτε την είδηση

Χρηστάλλα Κακαβελάκη

biskotto.gr