νέαΟικονομίαπρωτοσέλιδο Β

Αγροτικά δάνεια έως 25.000€ | 50% μειωμένο επιτόκιο

Δάνεια έως 25.000 ευρώ σε αγρότες, με μειωμένο επιτόκιο κατά 50% μέσω εγγυήσεων από την μεταβατική ΚΑΠ, σχεδιάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Το συγκεκριµένο εργαλείο βασίζεται στο γεγονός ότι οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί είναι απρόθυµοι να χρηµατοδοτήσουν επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν πιστωτικό ιστορικό και ρευστοποιήσιµες εξασφαλίσεις, ακόµη και αν η ζητούµενη χρηµατοδότηση είναι χαµηλή. Για να καλυφθεί αυτή η αδυναµία, το ΠΑΑ µε τους µεταβατικούς πόρους 2021-2022 θα χρηµατοδοτήσει περίπου το ήµισυ κάθε δανείου (40-60%) ώστε να δώσει κίνητρο στους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς να παρέχουν δάνεια µε επιτόκιο σχεδόν στο µισό του εµπορικού επιτοκίου και µε ελάχιστες έως καθόλου εξασφαλίσεις.

∆ύσκολη η ενεργοποίηση

Η ενεργοποίηση του εργαλείου αυτού, την οποία έχει προαναγγείλει µέσω της Agrenda (10/4) σε συνέντευξή του ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Οικονόµου, πάντως, µόνο εύκολη δεν είναι.

Πρώτα θα πρέπει να βρεθεί ο φορέας διαχείρισης του εργαλείου, µε τα σενάρια που παίζουν, να αφορούν ανάθεση είτε στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ή στο Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων.

∆εύτερον, µετά, ο φορέας διαχείρισης θα πρέπει να διαπραγµατευτεί µε τις τράπεζες για τα κύρια στοιχεία του εργαλείου µικροπίστωσης, το προφίλ των δικαιούχων-αγροτών και τα οφέλη που θα έχουν (ύψος επιτοκίου, εξασφαλίσεων κ.λπ).

Τρίτον, στη συνέχεια ακολουθεί η πρόσκληση για συµµετοχή στο εργαλείο µικροπίστωσης των τραπεζών.
Τέταρτον, απαιτείται η υπογραφεί των συµβάσεων µεταξύ τραπεζών και φορέα διαχείρισης και τέλος, πέµπτον, η κάθε τράπεζα βγάζει στην αγορά το προϊόν της για εγγυηµένα δάνεια έως 25.000 ευρώ.

Με βάση λοιπόν την εµπειρία από το πώς κύλησε η προετοιµασία και η ενεργοποίηση του Ταµείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, η ενεργοποίηση των µικροπιστώσεων µπορεί να αναµένεται στα τέλη του 2022. Μένει παράλληλα να φανεί αν θα υπάρξει και κάποια εµπλοκή µε το νόµο 4701/2020 «Πλαίσιο χορήγησης µικροχρηµατοδοτήσεων. Προς το παρόν πάντως ορισµένες τράπεζες διαθέτουν στο χαρτοφυλάκιό τους ήδη ειδικά προϊόντα µικροπιστώσεων. Για παράδειγµα, η Eurobank σε συνεργασία µε την αστική µη-κερδοσκοπική εταιρεία AFI προσφέρει µικροπιστώσεις έως 12.500 ευρώ, χωρίς εξασφαλίσεις, µε την εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων.

Ο προϋπολογισµός που εξετάζεται να προσφερθεί µέσω ΠΑΑ είναι στα 30 εκατ. ευρώ περίπου, µε δυνατότητα µόχλευσης δανειακών ποσών 60 εκατ. ευρώ σύνολο.

Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως οι µικροπιστώσεις είχαν καταργηθεί από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης για να χρηµατοδοτηθεί η έκτακτη ενίσχυση ελαιοπαραγωγών (Μέτρο 21). Ωστόσο τα έξτρα κονδύλια της µεταβατικής περιόδου, φαίνεται πως θα δώσουν εκ νέου ζωή στο µέτρο, όπως τουλάχιστον δεσµεύεται η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ.

agronews.gr

Μοιραστείτε την είδηση

Χρηστάλλα Κακαβελάκη

biskotto.gr