700.000 € για την κατασκευή γηπέδου στον Δήμο Πλατανιά | υπογραφή σύμβασης

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ  ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ  ΣΤΗΝ  Τ.Κ  ΜΟΔΙΟΥ Δ.Ε. ΠΛΑΤΑΝΙΑ», προϋπολογισμού  700.000,00 €  με Φ.Π.Α., μεταξύ του Δήμου Πλατανιά  και της αναδόχου του Έργου «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΝΕΑΡΧΟΣ Α.Τ.Ε. – ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» υπεγράφη στο Γεράνι.

Το έργο, το οποίο είναι ενταγμένο στο τακτικό  τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του 2019 του Δήμου Πλατανιά, αφορά εργασίες για την κατασκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου στη Τοπική Κοινότητα Μοδίου, στη Δημοτική Ενότητα Πλατανιά, με την τοποθέτηση χλοοτάπητα, σύστημα άρδευσης, πυροπροστασίας, απορροής ομβρίων, δίκτυο ηλεκτροφωτισμού και λοιπές συναφείς εργασίες.

Μοιραστείτε την είδηση