200 εκ. για το “Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ”

Στα 200 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) για το νέο κύκλο του προγράμματος «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» στη χώρα μας.

Η δράση αυτή στοχεύει στην σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με το επιχειρείν και την ενισχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας προς διεθνείς αγορές.

Οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις μπορούν να ανήκουν σε όλες τις κατηγορίες, με βάση το μέγεθός τους (μικρές, μεσαίες, μεγάλες).

Παράλληλα, δεν θα υπάρξει τρίτη περίοδος υποβολής αιτήσεων όπως αρχικά είχε προγραμματισθεί καθώς θα συγχωνευθούν ο δεύτερος με τον τρίτο κύκλο.

Με το ποσό αυτό, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 540,5 εκατομμύρια ευρώ, όπου τα 340,5 διατέθηκαν στον πρώτο κύκλο που ενεργοποιήθηκε το 2017.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, εκτιμάται ότι θα ανοίξει το αργότερο έως τον Ιούνιο.

Για την υλοποίηση των σχεδίων τους, οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να δημιουργήσουν το κατάλληλο για την περίπτωσή τους μείγμα ενεργειών, αξιοποιώντας ένα ευρύ φάσμα ενισχυόμενων δαπανών από τις ακόλουθες κατηγορίες:

–Κλασικές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (π.χ. βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας).

–Δράσεις προώθησης της καινοτομίας (π.χ. απόκτηση / επικύρωση / προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, απόσπαση προσωπικού από οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων).

–Υποστηρικτικές ενέργειες (π.χ. συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες).

Ο νέος κύκλος της δράσης περιλαμβάνει τέσσερις παρεμβάσεις, αντί τριών, που περιλάμβανε η πρώτη προκήρυξη:

1. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις

2. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

3. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

4. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις

Μοιραστείτε την είδηση