Υγείανέαπρωτοσέλιδο Α

Σε 15 ελληνικά νοσοκομεία το μικρόβιο Κλεμπσιέλλα | «συναγερμός» από το ECDC

Για την εξάπλωση του πολυανθεκτικού ενδονοσοκομειακού μικροβίου Κλεμπσιέλλα (Klebsiella pneumoniae) στα ελληνικά νοσοκομεία, προειδοποιεί νέα έκθεση Carbapenem- and/or colistin-resistant Klebsiella pneumoniae in Greece: molecular follow-up survey 2022 (europa.eu) του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC).

Όπως αναφέρει η έκθεση, σε 15 νοσοκομεία τα οποία εξετάστηκαν για την παρουσία ενδονοσοκομειακών μικροβίων, εντοπίστηκε, σε διάφορες παραλλαγές, το πολυανθεκτικό μικρόβιο Klebsiella pneumoniae, σε ορισμένες από αυτές τις περιπτώσεις, με ενδημικά χαρακτηριστικά.

Όπως μεταδίδει το ethnos, οι επιστήμονες του Ευρωπαϊκού Κέντρου προειδοποιούν ότι το στέλεχος K. pneumoniae ST39 παρουσιάζει, υψηλό προφίλ μικροβιακής αντοχής, κάτι που αποτελεί δείκτη μεγάλης εξάπλωσης «μιας νέας αναδυόμενης απειλής μικροβιακής αντοχής που έχει εγκατασταθεί στο νοσοκομειακό σύστημα στην Ελλάδα. Η κατάσταση αυτή προκαλεί περαιτέρω ανησυχία», καθώς σύμφωνα με τους επιστήμονες του ECDC, ενδέχεται να προκληθεί «ταχεία εξάπλωση και σε άλλα ανθεκτικά -στα αντιβιοτικά φάρμακα- παθογόνα, που μεταδίδονται με παρόμοιο τρόπο».   

Οι συντάκτες της έκθεσης συμπεραίνουν πως ο υψηλός αριθμός περιστατικών ενδονοσοκομειακής μετάδοσης της Ελλάδας θα πρέπει να αντιμετωπιστεί επειγόντως, καθώς αποτελεί ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα ασφάλειας των Ελλήνων ασθενών.

Επίσης, επισημαίνεται πως είναι απαραίτητη «η τακτική εργαστηριακή επιτήρηση για την έγκαιρη ανίχνευση αναδυόμενων στελεχών ενδονοσοκομειακών μικροβίων, υψηλής μικροβιακής αντοχής, καθώς και για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των προσπαθειών ελέγχου που χρησιμοποιούνται».  

Τι γνωρίζουμε για την Κλεμπσιέλλα

Η Κλεμπσιέλλα της πνευμονίας (Klebsiella pneumoniae) είναι ένα ραβδόμορφο, μη κινητό, Gram αρνητικό βακτήριο που ανήκει στην οικογένεια των Enterobacteriaceae. Το βακτήριο έχει μέγεθος περίπου 2 μm επί 0.5 μm και περιλαμβάνει ένα πυκνό πολυσακχαριδικό έλυτρο μεγέθους 160 nm που είναι γνωστό ως αντιγόνο Κ και το οποίο μαζί με τον λιποπολυσακχαρίτη (αντιγόνο O) συμβάλλει στην παθογονικότητα της Klebsiella pneumoniae. Το γονιδίωμα της Κλεμπσιέλλας είναι περίπου 5 Mbp (εκατομμύρια ζεύγη βάσεων) σε μήκος και είναι διατεταγμένα σε ένα κυκλικό χρωμόσωμα.

Η Klebsiella pneumoniae βρίσκεται στο γαστρεντερικό σωλήνα του ανθρώπου ως μέρος της φυσιολογικής χλωρίδας (εντερικό μικροβίωμα). Το πολυσακχαριδικό έλυτρο προστατεύει το βακτήριο από τη φαγοκυττάρωση από τα κοκκιοκύτταρα πολυμορφοπύρηνα του ξενιστή και παρέχει προστασία από τη βακτηριοκτόνο δράση του ορού του ξενιστή. Το πολυσακχαριδικό έλυτρο περιέχει επίσης μόρια που διαμεσολαβούν στη δέσμευση του μικροβίου με τα κύτταρα του ξενιστή. Τα άτομα με μειωμένη άμυνα στο αναπνευστικό σύστημα είναι ευαίσθητα σε λοίμωξη των πνευμόνων από Κλεμπσιέλλα της πνευμονίας όπου μπορεί να οδηγήσει σε φλεγμονή, νέκρωση και αιμορραγία του ιστού των πνευμόνων. Η Klebsiella pneumoniae μπορεί να προκαλέσει νοσοκομειακές λοιμώξεις, όπως πνευμονία, βακτηριαιμία και μηνιγγίτιδα.

Η Klebsiella μπορεί να οδηγήσει σε ένα ευρύ φάσμα παθολογικών καταστάσεων, κυρίως πνευμονίαλοιμώξεις του ουροποιητικούσηψαιμίαμηνιγγίτιδαδιάρροια και λοιμώξεις των μαλακών ιστών. Ορισμένα είδη Klebsiella έχουν επίσης ενοχοποιηθεί για την παθογένεση της αγκυλοποιητικής σπονδυλίτιδας και άλλων σπονδυλοαρθροπαθειών. Οι λοιμώξεις με Κλεμπσιέλλα είναι πιο κοινές σε πολύ νέους, πολύ ηλικιωμένους και σε ασθενείς με άλλες υποκείμενες νόσους, όπως ο καρκίνος.

Μοιραστείτε την είδηση

Χρηστάλλα Κακαβελάκη

biskotto.gr