Νοσοκομειακός εξοπλισμός, φάρμακα και υγειονομικό υλικό στο υπ. Υγείας | ΣΦΕΕ

Νοσοκομειακό εξοπλισμό, φάρμακα και υγειονομικό υλικό προσφέρει στο υπουργείο Υγείας ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος – ΣΦΕΕ – και οι εταιρείες – μέλη του.

Ο ΣΦΕΕ συμμετέχει προσφέροντας τα φάρμακα και το νοσοκομειακό υλικό στη συλλογική εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση της ταχείας εξάπλωσης του κορονοϊού (COVID-19) και των αυξημένων νοσοκομειακών αναγκών.

Αναλυτικά, ο ΣΦΕΕ και οι εταιρείες-μέλη του προχώρησαν στην αγορά υλικών άμεσης προτεραιότητας, 22 αναπνευστήρες υψηλής τεχνολογίας ΜΕΘ, 122 οθόνες ζωτικών λειτουργιών ΜΕΘ, 300 αεροθαλάμους εισπνοών, 6.000 πιστοποιημένες μάσκες ιατρών και νοσηλευτών, αντισηπτικά διαλύματα (22 τόνους αιθυλικής αλκοόλης), καθώς και σε σημαντική δωρεά σε καινοτόμο φάρμακο για τη θεραπεία του ιού.

Τέλος, σε συνεννόηση με το υπουργείο Υγείας, ο ΣΦΕΕ θα συντονίσει μία νέα προσπάθεια για τη συγκέντρωση μεγάλης παραγγελίας αναλωσίμων (μάσκες και στολές ιατρών και νοσηλευτών, γάντια, κ.ά).

Μοιραστείτε την είδηση