Υγείανέαπρωτοσέλιδο Β

Κρήτη | αυξημένο ιικό φορτίο κορωνοϊού σε Χανιά και Ηράκλειο

Ανακοινώθηκαν από τον ΕΟΔΥ, τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων του Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας Λυμάτων για την επιδημιολογική επιτήρηση του ιού SARS-CoV-2 σε αστικά λύματα.

Τα δείγματα προέρχονται από την Περιφέρεια Αττικής και τις πόλεις της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας, του Βόλου, της Ξάνθης, της Αλεξανδρούπολης, του Ηρακλείου, των Χανίων, της Πάτρας και των Ιωαννίνων.

Τα δείγματα λαμβάνονται από τις εισόδους των κατά τόπους Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΜΕΛ) και αντιστοιχούν στον πληθυσμό που εξυπηρετείται από αυτές.

Ποσοστιαία μεταβολή στη μέση συγκέντρωση του ιικού φορτίου του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα ανά 100.000 κατοίκους την εβδομάδα 50/2023 σε σχέση με την εβδομάδα 49/2023

Την εβδομάδα 50/2023 παρατηρήθηκε αυξητική τάση σε σχέση με την εβδομάδα 49/2023 στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα σε οκτώ από τις δέκα (8/10) περιοχές που ελέγχθηκαν από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων (ΕΔΕΛ) του ΕΟΔΥ αυτή την εβδομάδα αναφοράς. Πτωτική τάση παρατηρήθηκε σε μία από τις δέκα (1/10) περιοχές του ΕΔΕΛ, ενώ σταθεροποίηση παρατηρήθηκε σε μία περιοχή (1/10).

Αυξητική τάση στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων παρατηρήθηκε στην Αλεξανδρούπολη (+56%) και στη Λάρισα (+45%), ενώ οριακή ήταν η αύξηση στην Αττική (+27%), στο Βόλο (+26%), στα Ιωάννινα (+23%), στην Ξάνθη (+23%), στα Χανιά (+20%) και στη Θεσσαλονίκη (+19%).

Πτωτική τάση παρατηρήθηκε στην Πάτρα (- 32%). Σταθεροποίηση στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο παρατηρήθηκε στο Ηράκλειο (+8%).

Μοιραστείτε την είδηση

Χρηστάλλα Κακαβελάκη

biskotto.gr