Υγείανέαπρωτοσέλιδο Α

Κορωνοϊός | μειωμένο ιικό φορτίο στα λύματα της Κρήτης

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων του Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας Λυμάτων για την επιδημιολογική επιτήρηση του ιού SARS-CoV-2 σε αστικά λύματα, το οποίο λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ.

Τα δείγματα προέρχονται από την Περιφέρεια Αττικής και τις πόλεις της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας, του Βόλου, της Ξάνθης, της Αλεξανδρούπολης, του Ηρακλείου, των Χανίων, της Πάτρας και των Ιωαννίνων.

Τα δείγματα λαμβάνονται από τις εισόδους των κατά τόπους Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΜΕΛ) και αντιστοιχούν στον πληθυσμό που εξυπηρετείται από αυτές. Τα αποτελέσματα του δικτύου συνοψίζονται στον Πίνακα 1.

Πίνακας 1: Ποσοστιαία μεταβολή στη μέση συγκέντρωση του ιικού φορτίου του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα ανά 100.000 κατοίκους την εβδομάδα 10/2023 σε σχέση με την εβδομάδα 9/2023

Την εβδομάδα 10/2023, παρατηρήθηκε αυξητική τάση σε σχέση με την εβδομάδα 9/2023, στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα σε τέσσερεις από τις δέκα (4 /10) περιοχές που ελέγχθηκαν από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων (ΕΔΕΛ) του ΕΟΔΥ, πτωτικές τάσεις σε πέντε από τις δέκα (5/10) περιοχές του ΕΔΕΛ και σταθεροποίηση σε μία από τις δέκα (1/10) περιοχές του ΕΔΕΛ.

Καθαρά αυξητική τάση στο μέσο εβδομαδιαίο φορτίο των αστικών λυμάτων παρατηρήθηκε στην Πάτρα (+258%) και στο Βόλο (+46%), ενώ οριακή ήταν η αύξηση στη Λάρισα (+26%) και στην Αλεξανδρούπολη (+22%).

Πτωτικές τάσεις στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων παρατηρήθηκαν στα Ιωάννινα (-39%) και στην Αττική (-34%), ενώ οριακή ήταν η μείωση στην Ξάνθη (-26%), στο Ηράκλειο (-22%) και στη Θεσσαλονίκη (-22%). Σταθεροποίηση παρατηρήθηκε στα Χανιά (-2%).

Μοιραστείτε την είδηση

Χρηστάλλα Κακαβελάκη

biskotto.gr