Υγείανέαπρωτοσέλιδο Γ

Eργαζόμενοι ΔΕΥΑ των ΟΤΑ Χανίων: «Το νερό και οι υποδομές του ανήκουν σε όλους»

Το Σωματείο Εργαζομένων των ΔΕΥΑ Νομού Χανίων με αφορμή την αξιολόγηση της Διαχειριστικής Ικανότητας των ΔΕΥΑ και την επίσκεψη της ΡΑΑΕΥ που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 08/07/2024, δηλώνει για μία ακόμη φορά την αντίθεσή του «στην εμπορευματοποίηση του υπέρτατου αγαθού του νερού.»

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Τα τελευταία χρόνια επιχειρείται η απαξίωση και σταδιακά η διάλυση των κοινωφελών ΔΕΥΑ. Η τρομερή υποστελέχωση οδηγεί τις ΔΕΥΑ στο να δώσουν ζωτικής σημασίας τμήματα της λειτουργίας τους, όπως η αποκατάσταση βλαβών, η λειτουργία και παρακολούθηση αντλιοστασίων και Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ), σε εργολάβους. Η άμεση συνέπεια είναι τόσο η σπατάλη οικονομικών πόρων χωρίς το ανάλογο αποτέλεσμα όσο και η αδυναμία διαχείρισης των προβλημάτων άμεσα και αποτελεσματικά από την ίδια την επιχείρηση.

Παράλληλα, οι απίστευτα γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες δεν επιτρέπουν την αγορά μιας βίδας, αν δεν γίνουν δύο διοικητικά συμβούλια, στερεί την ευελιξία την οποία τόσο χρειάζονται επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν συνεχώς κατεπείγουσες βλάβες, που μπορούν ενδεχομένως να απειλήσουν το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

Τέλος, οι ανήκουστες αυξήσεις των τελευταίων ετών στα τιμολόγια ρεύματος, έχουν δημιουργήσει τρομερά χρέη, για τα οποία κατηγορούνται οι επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης και τα οποία για λόγους “ανάκτησης κόστους” θα αναγκαστούν να μετακυλήσουν στους καταναλωτές.

Όλα αυτά τα προβλήματα αναμένεται να λύσει μία, κατά δήλωσή της, επίσης υποστελέχωμένη Αρχή, η οποία έχει αναλάβει να διαχειριστεί όλα τα «αγαθά», την Ενέργεια, το Νερό, τα Απόβλητα και τα Απορρίμματα.

Το νερό και όλες οι υποδομές (φράγματα, δίκτυα, ΕΕΛ κλπ) πρέπει να παραμείνουν δημόσια, μέσω ουσιαστικής ενίσχυσης των ΔΕΥΑ, με πρόβλεψη ειδικών τιμολογίων στο ρεύμα, με προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού και εφαρμογή κανόνων διαχείρισης με γνώμονα το κοινωνικό συμφέρον.

Οι επικείμενες συνενώσεις των υπηρεσιών και ο διαμοιρασμός του δημόσιου πλούτου δεν γίνεται για την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους και το πραγματικό κόστος διαχείρισης θα συνεχίσει να επιβαρύνει τους καταναλωτές, αν δεν παρθούν αποτελεσματικά μέτρα.

Η διαχείριση του νερού πρέπει να γίνεται δίπλα στον πολίτη και όχι από απρόσωπους, συγκεντρωτικούς οργανισμούς, οι οποίοι αγνοούν τις ανάγκες της κοινωνίας.»

Μοιραστείτε την είδηση

Χρηστάλλα Κακαβελάκη

biskotto.gr