Υγείανέα

ΕΟΦ | ανακαλείται φάρμακο για το στομάχι

Την ανάκληση της παρτίδας UR24E23A1 (ημερ. λήξης 05/2026) του φαρμακευτικού προϊόντος «HELICOBACTER TEST INFAI (13C UREA) PD.ORA.SOL 45MG/JAR», λόγω σφάλματος στη δήλωση κωδικού προϊόντος κατά τη διαδικασία της δήλωσης επικόλλησης της ταινίας γνησιότητας, αποφάσισε ο ΕΟΦ.

Η παρούσα απόφαση εκδίδεται με σκοπό την ενίσχυση της εθελοντικής ανάκλησης της εταιρείας Fertithera Labs Φαρμακευτική.

Η Fertithera Labs φαρμακευτική, ως Τοπικός Αντιπρόσωπος, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες του προϊόντος και να αποσύρει την εν λόγω παρτίδα από την αγορά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Τα σχετικά παραστατικά τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών και τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

Μοιραστείτε την είδηση

Χρηστάλλα Κακαβελάκη

biskotto.gr