Κοινωνικό παντοπωλείο και απαιτούμενα δικαιολογητικά | Περιφερειακή Ενότητα Χανίων

Η υποβολή των νέων δικαιολογητικών για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου για το έτος 2020 θα ξεκινήσει από την Δευτέρα 09-03-2020 έως και την Παρασκευή 20-3-2020 τις εργάσιμες μέρες, σύμφωνα με ανακοίνωση της Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

Όσοι οικονομικά αδύνατοι επιθυμούν να ενταχθούν στο σχετικό πρόγραμμα ωφελουμένων του Κοινωνικού Παντοπωλείου, θα πρέπει να υποβάλλουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στο τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (πρώην Πρόνοια) της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (Ηρώων Πολυτεχνείου 11) και κατά τις ώρες 09:00 έως 13:00 (Δευτέρα έως Παρασκευή).

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν είναι:

 1. Αίτηση (χορηγείται από την Υπηρεσία)
 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 3. Βεβαίωση ανεργίας ενδιαφερόμενου/ης και άλλων μελών της οικογένειας (εάν υπάρχουν)
 4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 5. Φωτοτυπία Διαβατηρίου-Άδειας παραμονής για αλλοδαπούς
 6. Εκκαθαριστικό εφορίας έτους 2019 και αντίγραφα δηλώσεων Ε1 και Ε9
 7. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας ή αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ
 8. Μια μικρή φωτογραφία για την κάρτα δικαιούχου (ισχύει για τους νέους δικαιούχους)
 9. Απόφαση Αναπηρίας από ΚΕΠΑ του ενδιαφερόμενου/ης και άλλων μελών της οικογένειας(εάν υπάρχουν) με ποσοστό 67% & άνω ή βεβαίωση ΟΠΕΚΑ χορήγησης επιδόματος
 10. Σε περίπτωση διάστασης συζύγων προσκομίζεται αντίστοιχο έγγραφο που το αποδεικνύει
 11. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα άλλου Κοινωνικού Παντοπωλείου του Νομού (ελέγχεται αυτοδίκαια και από την υπηρεσία)

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 28213 – 44226 / 44227 και 44238.

Μοιραστείτε την είδηση