Δήμος Πλατανιά | αιτήσεις για προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων – Δια Βίου Μάθησης

Συνεχίζουν η λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Πλατανιά στο οποίο υλοποιούνται προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212), από τον Δήμο Πλατανιά, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης.

 Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Πλατανιά πρόκειται άμεσα να ξεκινήσουν τα παρακάτω τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Α/ΑΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΔΙΑΖΩΣΗΣ
1Αγγλικά για τον Τουρισμό Α225 ΝΑΙ  
2Βασικά Αγγλικά Α150 ΝΑΙ  
3Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)25ΝΑΙ   
4Βασικά Γερμανικά Α150ΝΑΙ  
5Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)25ΝΑΙ  
6Βασικά Ιταλικά Α250ΝΑΙ  
7Εβραϊκή Γλώσσα για τον τουρισμό Α1-Α225ΝΑΙ  
8Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)25ΝΑΙ  
9Ρωσικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)25ΝΑΙ  
10Βιολογικά Προϊόντα: Παραγωγή – Πιστοποίηση – Διάθεση 25ΝΑΙ  
11Κανόνες οικονομικής διαχείρισης αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας25ΝΑΙ  
12Υγεία και εναλλακτικές θεραπείες25ΝΑΙ  
13Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες25 ΝΑΙ 

Στο πλαίσιο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν κάποιο από τα παραπάνω προγράμματα να υποβάλουν σχετική αίτηση συμμετοχής.

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν όλα τα διαθέσιμα προγράμματα αλλά και πληροφορίες για την συμμετοχή τους, στον ιστότοπο:  https://kdvmplatania.blogspot.com/

Πληροφορίες και Αιτήσεις Συμμετοχής: 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2821341040, 2821341033  , 6979244756 

Αιτήσεις Συμμετοχής:

Δια Ζώσης: Στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πλατανιά (Αλικιανός) καθώς και σε όλες τις έδρες των Δημοτικών  Ενοτήτων  του Δήμου Πλατανιά (Βουκολιές, Γεράνι, Κολυμβάρι).

Ηλεκτρονικές Αιτήσεις: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  δηλώνουν συμμετοχή στα επιμορφωτικά προγράμματα,  στέλνοντας ηλεκτρονικά τις  συμπληρωμένες  αιτήσεις τους,

 στο email: [email protected] 

Έντυπα αιτήσεων:  https://kdvmplatania.blogspot.com/p/blog-page.html

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

 Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Μοιραστείτε την είδηση

Χρηστάλλα Κακαβελάκη

biskotto.gr

Χρηστάλλα Κακαβελάκη έχει δημοσιεύσει 25187 άρθρα. Δείτε όλα τα άρθρα του συντάκτη Χρηστάλλα Κακαβελάκη