Γωνιά των ζώωννέαπρωτοσέλιδο Γ

Κρήτη | υποχρεωτική καταγραφή ιπποειδών – προθεσμία

Υποχρεωτική είναι η καταγραφή ιπποειδών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Κρήτης, που καλεί όλους τους ιδιοκτήυτες, να προσέλθουν στις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, προκειμένου να τα δηλώσουν.

Η προθεσμία λήγει στις 20 Ιανουαρίου 2023.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση:

«Η Δ/νση Κτηνιατρικής Κρήτης καλεί όλους τους ιδιοκτήτες ιπποειδών (ίππων, ημιόνων, γίννων, όνων), όπως προσέλθουν υποχρεωτικά, σύμφωνα με την ΥΑ 726/107637/21.04.2022 (ΦΕΚ 2028 Β’),  έως 20-01-23 στις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης,  προς υποχρεωτική δήλωση – καταγραφή των ιπποειδών τους στη Βάση Δεδομένων Ο.Π.Σ.Κ. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και χορήγηση από αυτές α) κωδικού αριθμού καταχώρησης εκμετάλλευσης ιπποειδών  και β) ανά ζώο  “ισόβιου εγγράφου ταυτοποίησης”. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας τα μη καταγεγραμμένα ιπποειδή θα θεωρούνται ανεπιτήρητα με συνέπεια διοικητικές δυσκολίες στη διεκδίκησή τους από τυχόν φερόμενους ιδιοκτήτες τους σύμφωνα με το άρθρο 15 της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.»

Μοιραστείτε την είδηση

Χρηστάλλα Κακαβελάκη

biskotto.gr