Σε διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος θα προχωρήσει η ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο, τις ημέρες και ώρες:

1. Στις 11.5.2020 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 08.00 π.μ. έως 08.30 π.μ. και από 14.00 μ.μ. έως 14.30 μ.μ. στις παρακάτω περιοχές:

Πατελάρι – Βρύσσες – Γεράνι – Μόδι – Μανωλιόπουλο – Πύργος Ψηλονέρου – Ξαμουδοχώρι – Μάλεμε.

2. Στις 12.5.2020 ημέρα Τρίτη και από ώρα 08.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ. στις παρακάτω περιοχές:

Βρύσσες – Βατουδιάρης – Αλίκαμπος – Κράπη – Ασκύφου – Χώρα Σφακίων – Ανώπολη – Αγία Ρουμέλη – Φραγκοκάστελλο – Σκαλωτή. 

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.

Μοιραστείτε την είδηση