Νομοσχέδιο ΥΠΕΣ | Μπόνους 11 εκ. ευρώ σε δημόσιους υπαλλήλους

Σύστημα ανταμοιβής και για τους δικαστικούς υπαλλήλους -έστω προσωρινό- προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την αξιολόγηση και την παροχή οικονομικών κινήτρων σε δημοσίους υπαλλήλους. Το νομοσχέδιο προβλέπει την χορήγηση μπόνους 35 εκατ. ευρώ σε τρεις κατηγορίες υπαλλήλων και, σύμφωνα με τις διατάξεις που δόθηκαν στη δημοσιότητα, προστίθεται και μια τέταρτη κατηγορία υπαλλήλων που δικαιούνται μπόνους, συγκεκριμένα οι δικαστικοί υπάλληλοι.

Σύμφωνα με το άρθρο 27 του νομοσχεδίου, θα εφαρμοστεί προσωρινό σύστημα ανταμοιβής για δικαστικούς υπαλλήλους «οι οποίοι, στο πλαίσιο της εφαρμογής των προβλέψεων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” για την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης, υλοποιούν συγκεκριμένους στόχους των δικαστηρίων, των εισαγγελιών και των λοιπών υπηρεσιών στις οποίες απασχολούνται».

Η ανταμοιβή υπολογίζεται επί του βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης, δεν συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά και υπόκειται στις ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές κρατήσεις των πρόσθετων αποδοχών. Η ανταμοιβή αυτή μπορεί να καταβάλλεται από την 1η.1.2023 μέχρι την 31.12.2025 και η συνολική δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έντεκα εκατομμύρια ευρώ (11.000.000).

Περαιτέρω λεπτομέρειες θα εξειδικευθούν με απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης.

Αναλυτικότερα, το άρθρο 27 έχει ως εξής:

Άρθρο 27
Προσωρινό σύστημα ανταμοιβής δικαστικών υπαλλήλων
1. Εφαρμόζεται προσωρινό σύστημα ανταμοιβής για τους δικαστικούς υπαλλήλους, οι οποίοι, στο πλαίσιο της εφαρμογής των προβλέψεων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» για την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης, υλοποιούν συγκεκριμένους στόχους των δικαστηρίων, των εισαγγελιών και των λοιπών υπηρεσιών στις οποίες απασχολούνται.
2. Η ανταμοιβή υπολογίζεται επί του βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης, δεν συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) και την αντίστοιχη του άρθρου 155 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), και υπόκειται στις ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές κρατήσεις των πρόσθετων αποδοχών. Η ανταμοιβή αυτή μπορεί να καταβάλλεται από την 1η.1.2023 μέχρι την 31.12.2025 και η συνολική δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έντεκα εκατομμύρια ευρώ (11.000.000).
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης εξειδικεύονται οι ποσοτικοί στόχοι των δικαστηρίων, των εισαγγελιών και των λοιπών υπηρεσιών, η μέθοδος και το σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης των δικαστικών υπαλλήλων, το ύψος της ανταμοιβής του κάθε υπαλλήλου, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής της, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.

aftodioikisi.gr

Μοιραστείτε την είδηση