1.100 προσλήψεις ΔΕ και ΠΕ από τον ΕΟΔΥ | προκήρυξη

Σε 1.100 προσλήψεις ΔΕ και ΠΕ θα προχωρήσει άμεσα ο ΕΟΔΥ, για τη στελέχωση των Κινητών Ομάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού.
Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διαρκείας τριών (3) μηνών, με δυνατότητα παράτασής τους για ένα επιπλέον τρίμηνο.

Αναλυτικότερα, οι προσλήψεις αφορούν:

  • 500 θέσεις ΔΕ νοσηλευτών για τη στελέχωση των ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού.
  • 500 θέσεις ΔΕ φυσικών προσώπων με δίπλωμα οδήγησης για τη στελέχωση των ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού.
  • 100 θέσεις ΠΕ διοικητικού για τη στελέχωση του τηλεφωνικού κέντρου του ΕΟΔΥ.

Δείτε εδώ την προκήρυξη

Μοιραστείτε την είδηση