Ελλάδανέαπρωτοσέλιδο Α

Δήμοι και ΚΕΔΕ κατέθεσαν προσφυγή κατά του Τέλους Ταφής | οι λόγοι που επικαλούνται

Πάνω από το 50% των Δήμων(332 σύνολο) της χώρας έχουν ήδη καταθέσει προσφυγή στο ΣτΕ κατά της επιβολής του Τέλους Ταφής συν την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας. 

Δεν αποκλείεται μάλιστα την στιγμή που έχουν ολοκληρωθεί οι εκλογικές διαδικασίες στις ΠΕΔ της χώρας, να αυξηθεί ο αριθμός των Δήμων.

Τους βασικούς λόγους που επικαλούνται οι Δήμοι στις προσφυγές που κατέθεσαν στο ΣτΕ κατά της επιβολής του Τέλους Ταφής, φέρνει στο φως σήμερα, το in.gr, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες.

Οι βασικοί λόγοι

Ο πρώτος λόγος επικαλείται πλημμελή μεταφορά της οδηγίας πλαίσιο 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα απόβλητα, όπως τροποποιήθηκε με Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο δεύτερος λόγος αναφέρει σύμφωνα με πληροφορίες ότι οι προσβαλλόμενες αποφάσεις είναι ακυρωτέες διότι, σύμφωνα με άρθρο νόμου που στηρίζονται υποχρεώνει το Τέλος Ταφής, ως διοικητική κύρωση, στους ΦοΔΣΑ και στους Δήμους της χώρας, χωρίς οι φορείς αυτοί να έχουν την σχετική υπαιτιότητα. Εδώ αναφέρεται επίσης πως δεν υπάρχει και μελέτη βάση της οποίας γίνεται ο υπολογισμός του αντιτίμου που επιβάλλεται.

Ο 3ος λόγος αναφέρει σύμφωνα πάντα με πληροφορίες ότι οι αποφάσεις που προσβάλλονται πρέπει να ακυρωθούν διότι το άρθρο στο οποίο στηρίζονται «πλήττει» την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Ο 4ος λόγος που επικαλούνται οι προσφυγές για την ακύρωση των προσβαλλόμενων αποφάσεων κάνει λόγο για θέσπιση του τέλους ταφής,  που αντίκειται στη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας.

Πηγή: in.gr
Χρήστος Ράπτης

Μοιραστείτε την είδηση

Χρηστάλλα Κακαβελάκη

biskotto.gr