Ελλάδανέαπρωτοσέλιδο Β

Αύξηση της ευφλεκτότητας των δασικών καυσίμων αυτή την εβδομάδα | χάρτες

Οι βροχοπτώσεις και οι χαμηλότερες των κλιματικά αναμενόμενων θερμοκρασιών που επικράτησαν στη χώρα μας κατά το διάστημα από την Πέμπτη 11 έως και την Κυριακή 14 Αυγούστου, είχαν ως αποτέλεσμα το σημαντικό περιορισμό της ευφλεκτότητας των νεκρών δασικών καυσίμων. Ειδικότερα, και με βάση μετρήσεις από το πυκνό δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) / meteo.gr, η ευφλεκτότητα των νεκρών δασικών καυσίμων το μεσημέρι της Κυριακής, εκτιμάται ότι βρισκόταν σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Εκτιμώμενη ευφλεκτότητα νεκρών δασικών καυσίμων το μεσημέρι (12:00) της Κυριακής 14.08.2022.

Ωστόσο, με βάση τα τελευταία διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία που ανέλυσε η πυρομετεωρολογική ομάδα FLAME του ΕΑΑ / meteo.gr, η ευφλεκτότητα των νεκρών δασικών καυσίμων αναμένεται να παρουσιάσει σημαντική αύξηση κατά τη διάρκεια της νέας εβδομάδας15 – 21.08.2022. Αιτία για αυτή την αύξηση αποτελεί η σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας σε τιμές αρκετά υψηλότερες των κλιματικά αναμενόμενων, σε συνδυασμό με την επικράτηση ξηρών συνθηκών. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, τα νεκρά δασικά καύσιμα, ειδικότερα δε τα πιο λεπτά όπως φύλλαβελόνεςμικρά κλαδιά και κορμοίαποβάλλουν υγρασία στην ατμόσφαιρα και ξεραίνονται γρήγορα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να διευκολύνεται η ανάφλεξη εφόσον υπάρξει κάποια πηγή θερμότητας, και στη συνέχεια η διατήρηση της καύσης και η γρήγορη μετάδοση (εξάπλωση) της φωτιάς. 

Ειδικότερα, στον επόμενο χάρτη παρουσιάζεται η πρόγνωση της περιεχόμενης υγρασίας των νεκρών δασικών καυσίμων για την Τετάρτη 17.08.2022, οπότε και αυτή αναμένεται, μέσα σε διάστημα 3 ημερών, να πέσει κάτω από το 10 % στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Οι τιμές αυτές δημιουργούν ευνοϊκό υπόβαθρο για την εκδήλωση και την εξάπλωση δασικών πυρκαγιών. 

Πρόγνωση εκτιμώμενης περιεχόμενης υγρασίας νεκρών δασικών καυσίμων για την Τετάρτη 17.08.2022.

Με αφορμή την παραπάνω μεταβολή, η οποία θα οδηγήσει σε αύξηση της επικινδυνότητας δασικών πυρκαγιών, είναι σημαντικό να τονιστεί η υπεραξία της επιτήρησης των πυρομετεωρολογικών συνθηκών. Σε αυτή την κατεύθυνση, συνεισφέρει σημαντικά το πυκνό δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του ΕΑΑ / meteo.gr, μέσα από το οποίο καθίσταται δυνατή η σε πραγματικό χρόνο παρακολούθηση των πυρομετεωρολογικών συνθηκών στη χώρα μας, αλλά και η εξαγωγή πληροφορίας για την εκτιμώμενη ευφλεκτότητα των δασικών καυσίμων. Περισσότερες πληροφορίες για την υπηρεσία χαρτογράφησης της ευφλεκτότητας της νεκρής δασικής καύσιμης ύλης είναι διαθέσιμες εδώ.

Μοιραστείτε την είδηση

Χρηστάλλα Κακαβελάκη

biskotto.gr