ΒΟΑΚ | πότε παραδίδεται το πολυπόθητο έργο – Τo χρονοδιάγραμμα

Σφιχτά χρονοδιαγράμματα υλοποίησης προβλέπονται για το Βόρειο Τμήμα του Ε65, τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) και τα ηλεκτρονικά διόδια, που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. 

Ειδικότερα όσον αφορά το βόρειο τμήμα του Ε65, προϋπολογισμού 442 εκατ. ευρώ, το έργο περιλαμβάνει την πλήρη κατασκευή (κεντρικός δρόμος, δρόμοι εξυπηρέτησης/δρόμοι σύνδεσης και συμπληρωματικές εργασίες) συνολικού μήκους 70 χλμ. του βόρειου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου E65, και συγκεκριμένα του τμήματος Τρίκαλα– Εγνατία. Ο αυτοκινητόδρομος, ο οποίος θα βελτιώσει τη συνδεσιμότητα μεταξύ Νότιας Ελλάδας, Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας, αφενός, και των Δυτικών Βαλκανίων και της υπόλοιπης Ευρώπης (από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας), αφετέρου, αποτελεί μέρος του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ). 

Ειδικότερα η έναρξη εργασιών για τον αυτοκινητόδρομο προβλέπεται στο δεύτερο τρίμηνο του 2022, ενώ μέχρι το 4ο τρίμηνο του 2023, προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί το 60 % της αξίας των κατασκευαστικών εργασιών για τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε-65 με ολοκληρωμένο το τμήμα Τρίκαλα – Εγνατία Οδός και να έχει δοθεί έγκριση από ανεξάρτητο μηχανικό. 

Τέλος στο δεύτερο τρίμηνο του 2025, προβλέπεται η ολοκλήρωση του έργου, συμπεριλαμβανομένων των παρεπόμενων εργασιών (όπως όλοι οι σταθμοί διοδίων, ο φωτισμός και τα μέτρα ασφαλείας που απαιτούνται για την πιστοποίηση και τη λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου).

ΒΟΑΚ

Σύμφωνα με το capital, η επένδυση αφορά την κατασκευή του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης (BOAK),ο οποίος θα συνδέσει τις τέσσερις μεγάλες πόλεις της Κρήτης (Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο) και θα αποτελεί μέρος του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ). Η επένδυση αποτελείται από τρία υποέργα. Το υποέργο 1 περιλαμβάνει το τμήμα Χανίων– Ηρακλείου, έναν αυτοκινητόδρομο με διόδια μήκους περίπου 163 χλμ. ο οποίος θα κατασκευαστεί και θα λειτουργεί βάσει σύμβασης παραχώρησης. Το εν λόγω μέτρο θα χρηματοδοτήσει ορισμένα ειδικά προκαθορισμένα έργα, όπως οι παρακαμπτήριες οδοί Χανίων, Ηρακλείου και Ρεθύμνου, γέφυρες, κόμβοι και υπόγεια έργα. Το υποέργο 2 περιλαμβάνει το τμήμα Χερσόνησος–Νεάπολη μήκους περίπου 22,5 χλμ. που θα κατασκευαστεί βάσει συμφωνίας σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και το υποέργο 3 περιλαμβάνει το τμήμα Νεάπολη–Άγιος Νικόλαος μήκους περίπου 14 χλμ. που θα κατασκευαστεί ως δημόσιο έργο. Ο αυτοκινητόδρομος αποσκοπεί στη βελτίωση της προσβασιμότητας μεταξύ των μεγάλων πόλεων της Κρήτης και όλων των μεγάλων λιμένων και αερολιμένων του νησιού, στη μείωση του χρόνου μετακίνησης, στην αύξηση του επιπέδου εξυπηρέτησης και οδικής ασφάλειας και στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων περιφερειακών μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων. Ολόκληρος ο αυτοκινητόδρομος θα υπόκειται σε διόδια. Τα έσοδα από τα διόδια του παραχωρηθέντος τμήματος θα εισπράττονται και θα χρησιμοποιούνται από τον παραχωρησιούχο με σκοπό τη χρηματοδότηση του έργου, ενώ τα διόδια που αφορούν συμφωνίας ΣΔΙΤ μαζί με το τμήμα του δημόσιου έργου θα εισπράττονται και θα χρησιμοποιούνται από το κράτος. 

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Ειδικότερα στο β τρίμηνο του 2023 προβλέπεται η κοινοποίηση ανάθεσης όσον αφορά α) τη σύμβαση παραχώρησης· β) τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα· και το γ) δημόσιο έργο.

Στο δεύτερο τρίμηνο του 2025 προβλέπεται η ολοκλήρωση του 60 % της αξίας των κατασκευαστικών εργασιών του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης έγκριση από ανεξάρτητο μηχανικό για το υποέργο 2: (Χερσόνησος–Νεάπολη) και το υποέργο 3: (Νεάπολη–Άγιος Νικόλαος) Και τέλος το 4ο τρίμηνο του 2025 προβλέπεται να ολοκληρωθεί και να τεθεί σε λειτουργία το υποέργο 2: (Χερσόνησος–Νεάπολη) και το υποέργο 3: (Νεάπολη–Άγιος Νικόλαος)  ολοκληρώθηκαν και τέθηκαν σε λειτουργία.

Όσον αφορά το υποέργο 1 (Χανιά–Ηράκλειο), να έχουν ολοκληρωθεί οι ακόλουθες εργασίες που αντιστοιχούν στο 15 % του
κόστους του έργου: 

1. Ολοκλήρωση εργασιών πολιτικού μηχανικού για τις υφιστάμενες παρακαμπτήριες οδούς Χανίων, Ηρακλείου
και Ρεθύμνου.

2. Ολοκλήρωση των εργασιών πολιτικού μηχανικού για το τμήμα Βρύσες– Ατσιπόπουλο, μήκους 21,9 χλμ. που περιλαμβάνει 2 κόμβους.

Συνολικό μήκος γεφυρών: 2036 m
Συνολικό μήκος των υπόγειων εργασιών
(εκσκαφές, θεμελίωση, αποστράγγιση,
διάνοιξη οχετών, χωματουργικές και
βοηθητικές εργασίες): 10 215 m

3. Ολοκλήρωση των εργασιών πολιτικού μηχανικού για το τμήμα Αμαρίου–Σκαλέτα, μήκους 12,4 χλμ. που περιλαμβάνει 1 κόμβο.

Συνολικό μήκος γεφυρών: 710 μ.
Συνολικό μήκος των υπόγειων εργασιών (εκσκαφές, θεμελίωση, αποστράγγιση,
διάνοιξη οχετών, χωματουργικές και βοηθητικές εργασίες): 4230 m


Ηλεκτρονικά διόδια 

Η επένδυση αφορά την ανάπτυξη ενός αξιόπιστου, οικονομικού και φιλικού στους χρήστες διαλειτουργικού συστήματος ηλεκτρονικών διοδίων στην Ελλάδα. Διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα διαφορετικών επιλογών για αυτόματες ηλεκτρονικές πληρωμές, έναν δίκαιο και διαφανή μηχανισμό χρέωσης διοδίων, βελτιωμένη ροή οχημάτων και θέτει τα θεμέλια για ενισχυμένες υπηρεσίες και διαλειτουργικότητα με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η ανάθεση της σύμβασης προβλέπεται στο δεύτερο τρίμηνο του 2023 και η ολοκλήρωση του στο τέταρτο τρίμηνο του 2025. 

Μοιραστείτε την είδηση