Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις | Νοχιά, Σπηλιά, Ντερές, Βατόλακος και Π. Ρούματα

Υπογράφηκε σύμβαση, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων μελετών από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, αλλά και τη λήψη των προαπαιτούμενων εγκρίσεων και διεκδικήσεων για το έργο με τίτλο <<Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, Δήμου Πλατανιά>>, προϋπολογισμού μελέτης 1.100.000,00€, από το Δήμαρχο κ. Ιωάννη Μαλανδράκη και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας, MITOS AE.

Με την παραπάνω εργολαβία θα βελτιωθεί η πρόσβαση στην γεωργική γη και στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε μια ευρεία έκταση του Δήμου Πλατανιά.
Η βελτίωση της πρόσβασης θα παράσχει ασφάλεια στα διερχόμενα αγροτικά οχήματα και στα γεωργικά μηχανήματα όπως επίσης θα γίνει ταχύτερη η μεταφορά των ευπαθών προϊόντων. Τα έργα θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και θα εξασφαλίζεται η ομαλή πρόσβαση όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Τα έργα οδοποιίας περιλαμβάνουν βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των οδών, κατασκευή μικρών τεχνικών έργων (οχετοί απορροής ομβρίων υδάτων) και οδοστρωσία με ασφαλτοτάπητα και σκυρόδεμα.
Οι οδοί στους οποίους αφορά η παρούσα μελέτη είναι οι κάτωθι :

  1. «Βελτίωση αγροτικής οδού Νοχιά – Μαραθοκεφάλα», η οποία βρίσκεται εκτός ορίων οικισμού της Μαραθοκεφάλας της ΤΚ Σπηλιάς και της ΤΚ Νοχιών της ΔΕ Κολυμβαρίου.
  2. «Βελτίωση οδού Ντερέ-Σκονίζο» , η οποία βρίσκεται εκτός των ορίων οικισμού Ντερέ της ομώνυμης τοπικής κοινότητας , της ΔΕ Πλατανιά και του οικισμού Σκονίζο της ΤΚ Βατολάκκου , της ΔΕ Μουσούρων.
  3. «Βελτίωση υφιστάμενου αγροτικού δρόμου Τραχηνός , εκτός οικισμού Βαβουλέδο της ΤΚ Παλαιών Ρουμάτων, ο οποίος βρίσκεται στην ΔΕ Βουκολιών .

Η πηγή χρηματοδότησης, προέρχεται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (νυν Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ») του Υπουργείου Εσωτερικών και η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Δήμου Πλατανιά και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών. Είναι παραπάνω πίστωση είναι εγγεγραμμένη στο Τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του 2021 του Δήμου Πλατανιά

Μοιραστείτε την είδηση