Συνάντηση με εργολάβους δακοκτονίας | Π. Ε. Χανίων

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 26 Μαΐου 2020, στα γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, Νίκου Καλογερή, της Προϊσταμένης της Υπηρεσίας Μυλωνάκη Μαρίας και των υπόλοιπων αρμοδίων, για την εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας γεωπόνων της ΔΑΟΚ, με εκπροσώπους των προσωρινών μειοδοτών (εργολάβων) των διαγωνισμών παγιδοθεσίας και ψεκασμών στους οποίους έχει ανατεθεί το έργο.

Από τους εκπροσώπους των εργολάβων τονίστηκε η ανάγκη έγκαιρης έναρξης του προγράμματος, με την εφαρμογή του πρώτου δολωματικού ψεκασμού μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Μεγάλη βάση δόθηκε επίσης στην εντατικοποίηση των ελέγχων τόσο από τους αρμόδιους γεωπόνους της ΔΑΟΚ όσο και εκ μέρους των ίδιων των παραγωγών. Συζητήθηκε και η εμπλοκή των Δήμων μέσω της ενημέρωσης των Προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων για τις ημερομηνίες ψεκασμού της κάθε περιοχής. Κρίσιμης σημασίας θεωρήθηκε από όλους η παγιδοθεσία ενώ συζητήθηκε και η δυσκολία εύρεσης προσωπικού για την εφαρμογή της δακοκτονίας ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές. Τέλος ζητήθηκε η αύξηση της χρηματοδότησης του προγράμματος. Από τους αρμόδιους γεωπόνους της ΔΑΟΚ Χανίων ανακοινώθηκε ότι θα αυξηθούν οι περιοχές στις οποίες η παρακολούθηση των ψεκασμών θα γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα ενώ τονίστηκε ότι θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι σε όλα τα στάδια του προγράμματος. Ακόμη, δόθηκαν πληροφορίες όσον αφορά στα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν κατά την φετινή περίοδο τα οποία είναι διαφορετικά σε σχέση με τα περυσινά και αναμένεται να είναι πιο αποτελεσματικά. Τέλος ζητήθηκαν οι απόψεις των παρευρισκομένων για την βελτίωση του προγράμματος.

Από την μεριά του ο κ. Καλογερής αφού τόνισε την τεράστια οικονομική και κοινωνική σημασία του θέματος, επέστησε την προσοχή όλων για την επιτυχία του προγράμματος δακοκτονίας καθώς αυτό επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες και απαιτείται η καλή συνεργασία και η επίδειξη υπευθυνότητας όλων των εμπλεκομένων.  

Τέλος, τόνισε την ανάγκη σύνταξης ενός προγράμματος ποιοτικού ελέγχου για το πρόγραμμα δακοκτονίας έτσι ώστε να εντοπιστούν τα κρίσιμα σημεία του προγράμματος και να προβλεφτούν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες σε κάθε φάση του, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ενεργό συμμετοχή των παραγωγών προκειμένου να βοηθήσουν ακόμα και μόνο με την φυσική τους παρουσία, τις εργασίες υπαίθρου.

Η συνάντηση θα επαναληφθεί μετά τους πρώτους ψεκασμούς προκειμένου να αξιολογηθούν οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν και να αποτιμηθούν τα μέχρι τότε αποτελέσματα.  

Μοιραστείτε την είδηση