Προσλήψεις τραυματιοφορέων | Αννουσάκειο Θεραπευτήριο

Στη πρόσληψη ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού, Ειδικότητας Γενικών Καθηκόντων – Μεταφορέων Ασθενών, με 8μηνη σύμβαση ορισμένου χρόνου και με δυνατότητα ανανέωσης, θα προχωρήσει το Αννουσάκειο Θεραπευτήριο Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας, ο «Άγιος Σπυρίδων» της Ι.Μ.Κ.Σ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να:

  • Έχουν συμπληρώσει ο 21ο έτος
  • Να μην έχουν κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία
  • Να είναι υγιείς
  • Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία

Υποβολές αιτήσεων στη γραμματεία του Ιδρύματος (εργάσιμες ημέρες και ώρες) με τα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση
  • Φωτοαντίγραφο κι από τις δύο όψεις της αστυνομικής ταυτότητας
  • Πιστοποιητικό υγείας
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Προϋπηρεσία θα ληφθεί υπόψιν

Περισσότερες πληροφορίες:

28220 22276 – 24150 – 24148 με εσωτερικό 75 – Κυρία Σχετάκη Στεφανία

Μοιραστείτε την είδηση