Προσαρμογή της Κρήτης στην κλιματική αλλαγή | συνάντηση εργασίας

Συνάντηση εργασίας με θέμα «Διαδικτυακό περιφερειακό εργαστήριο για την
προσαρμογή της Κρήτης στην κλιματική αλλαγή» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού
ανταγωνιστικού προγράμματος SOCLIMPACT πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 15
Οκτωβρίου 2020 μέσω τηλεδιάσκεψης.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης Γιώργος Αλεξάκης, αρμόδιος επί Ευρωπαϊκών &
Διεθνών Θεμάτων, εκπρόσωποι από το Αστεροσκοπείο Αθηνών (κα Καράλη) και την
Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Θαλάσσια Πολιτική-DG Mare
(κα Χατζηγιάννη).

Η συνάντηση συντονίστηκε από την Ευαγγελία Ανεζάκη, Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Αλιείας της ΔΑΟΚ Χανίων και τον Άρη Στρατάκη
στέλεχος της Περιφέρειας Κρήτης, αρμόδιους υλοποίησης του έργου.

Επίσης συμμετείχαν με εισηγήσεις και παρεμβάσεις και άλλα στελέχη της Περιφέρειας
Κρήτης, οι κυρίες Ελ Καργάκη και Αλ Καρούσου, καθώς και από το Δήμο Ρεθύμνου
και το Επιμελητήριο Χανίων. 

Το SOCLIMPACT χρηματοδοτείται από το καινοτόμο πρόγραμμα Horizon 2020 της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος του προγράμματος είναι η αξιολόγηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε δώδεκα νησιά της Ευρώπης προκειμένου να διευκολυνθεί η λήψη αποφάσεων για τις επιπτώσεις τηςβσχετικά με την πολιτική της Γαλάζιας Ανάπτυξης.

Η διαδικτυακή συνάντηση πραγματοποιήθηκε με σκοπό να ενημερωθούν οι
ενδιαφερόμενοι φορείς σχετικά με το έργο και να παρουσιαστούν οι στόχοι και
τα αποτελέσματα του που αφορούν το νησί της Κρήτης.

Αρχικά παρουσιάστηκαν το
Περιφερειακό Σχέδιο της Κρήτης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
(ΠΕΣΠΚΑ) καθώς και στοιχεία για την υφιστάμενη κατάσταση αλλά και μελλοντικά
σενάρια των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη.

Έγινε επίσηςωαναφορά σε ερευνητικά αποτελέσματα για τη συμπεριφορά των τουριστών απέναντι στην κλιματική αλλαγή στην Κρήτη.

Στο πλαίσιο επίσης της συνάντησης παρουσιάστηκε ένα εργαλείο-ερωτηματολόγιο,
το οποίο θα αποσταλεί σε ενδιαφερόμενους φορείς του Τουρισμού και των θαλάσσιων Μεταφορών με στόχο να καταγραφούν οι απόψεις τους σχετικά με την
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στο νησί από τη σκοπιά του τομέα
δραστηριότητας τους με απώτερο σκοπό την διαμόρφωση και επιρροή πολιτικών
δράσεων.

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου θα πραγματοποιηθεί σε
επόμενη συνάντηση.
Η Περιφέρεια Κρήτης – ως Ευρωπαϊκή Νησιωτική Περιφέρεια δραστηριοποιείται
δυναμικά την τελευταία δεκαετία σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και
βιώσιμης ανάπτυξης.

Μοιραστείτε την είδηση