Η δημιουργία πράσινης διαδρομής στο κέντρο της πόλης, καθώς και του ποδηλατόδρομου, είναι στα προς συζήτηση θέματα στη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων. Είναι ίσως η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο θέμα προχωρά με ταχείς ρυθμούς, μετά και την ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων του Δήμου.

Ειδικότερα, η αρχιτεκτονική μελέτη με θέμα ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΓΙΑΝΝΑΡΗ, ΣΚΑΛΙΔΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ που έχει παρουσιαστεί προβλέπει:

Η περιοχή μελέτης έχει συνολικό εμβαδό περίπου 14.176 τ.μ. και περιλαμβάνει τις κεντρικές οδούς Χατζημιχάλη Γιάνναρη ,Σκαλίδη και τμήμα της οδού Πειραιώς με συνολικό μήκος άξονα παρέμβασης 900 μ.

Οι βασικοί στόχοι της μελέτης αφορούν την οργάνωση των πεζοδρομίων ,των διαβάσεων και της σήμανσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές της νομοθεσίας για την προσβασιμότητα και την ασφάλεια των πεζών.

Την ασφαλή χρήση του ποδηλάτου με τη διαμόρφωση προστατευμένων διαδρόμων αποκλειστικής κίνησης ποδηλάτων, διαχωρισμένων από τη μηχανοκίνηση αλλά και από την διέλευση πεζών.

Διευθέτηση των λωρίδων κίνησης οχημάτων και των κυκλοφοριακών κόμβων με τις εγκεκριμένες από τη νομοθεσία διατομές και η εξασφάλιση των κατάλληλων ακτινών στροφής οχημάτων, λεωφορείων, μικρών φορτηγών και πυροσβεστικών οχημάτων όπου είναι απαραίτητη η διέλευσή τους, στη συμβολή των υπό μελέτη οδών με τις κάθετες σε αυτές.

Στις οδούς Χ.Γιάνναρη-Σκαλίδη προτείνεται η οργάνωση κίνησης οχημάτων σε δύο λωρίδες κίνησης , πλάτους 3,25μ η καθεμία . Στο τμήμα του κόμβου της Δημοτικής Αγοράς οι λωρίδες κίνησης είναι τρεις , με πλάτος 3,25μ . Η οδός Πειραιώς οργανώνεται με μια λωρίδα κίνησης πλάτους 3,50μ. Τα πλάτη των λωρίδων κίνησης είναι κατάλληλα για να δεχτούν τους υφιστάμενους φόρτους όπως αναλύεται και στο τεύχος κυκλοφοριακής τεκμηρίωσης πουτην συνοδεύει την ενώ ο αριθμός των λωρίδων κίνησης και η κατεύθυνση κίνησης των οχημάτων παραμένει ως έχει και στην σημερινή κατάσταση.

Οργανώνεται μόνο στα τμήματα των οδών όπου το πλάτος μεταξύ των οικοδομικών γραμμών είναι μεγαλύτερο των 14 μ. ώστε να παραχωρείται ικανός ελεύθερος χώρος στα νέα πεζοδρόμια. Οι θέσεις σχεδιάζονται σε καθορισμένες εσοχές στα πεζοδρόμια (Ι.Χ. οχήματα , θέση στάθμευσης ΑμεΑ (βαν ΑμεΑ και μοτοσυκλέτες)

Δημιουργούνται 2 καθορισμένες θέσεις φορτοεκφόρτωσης

Τα πεζοδρόμια επανασχεδιάζονται με μέσω πλάτος 2,75μ , ομότιμα κατανεμημένο στις δυο πλευρές του κάθε δρόμου με ιδιαίτερη προσοχή να κατοχυρώνεται και στα πιο δυσμενή σημεία ζώνη ελεύθερης όδευσης με ελάχιστη διάσταση το 1,85μ. Οι ράμπες προσαρμογής με το οδόστρωμα έχουν κλίση έως 6% . Οι διαβάσεις των πεζών οργανώνονται ώστε να είναι ασφαλής η διέλευση των πεζών σε κάθε σημείο του εμπορικού άξονα. Σε επιλεγμένα σημεία στην οδό Χ.Γιάνναρη (στην συμβολή με την οδό Μυλωνογιάννη) και στην οδό Σκαλίδη (στην συμβολή με την οδό Πειραιώς) προτείνεται η εγκατάσταση πεζοφάναρων με ηχητικό σήμα για την ασφαλή διέλευση πεζών και την εξυπηρέτηση ατόμων με μειωμένη όραση .

Ο νέος ποδηλατόδρομοςσχεδιάστηκε σύμφωνα και με τις Οδηγίες του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Απόφαση 1920/2016 ΦΕΚ 1053 Β’ “Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών για ποδηλατοδρόμους”) . Επιλέγεται ο τύπος του διαδρόμου αποκλειστικής κίνησης ποδηλάτου πλάτους 1,50μ , μονής κατεύθυνσης ομόρροπης με τα οχήματα , στη στάθμη του οδοστρώματος , με διαχωριστική νησίδα.

Θέσεις στάσης αστικών λεωφορείων: Σήμερα από τον άξονα Χ.Γιάνναρη- Σκαλίδη διέρχονται λεωφορεία του Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων με στάσεις και αφετηρίες και εξυπηρετούν γραμμές κίνησης από το κέντρο προς όλες τις περιοχές της πόλης ερχόμενα από τις οδούς Τζανακάκη, Ελ. Βενιζέλου και Α. Παπανδρέου. Στην περιοχή του κόμβου της Αγοράς υπάρχει στάση και αφετηρία της γραμμής προς Σούδα. Το σημείο δεν απέχει τις απαιτούμενες αποστάσεις από διασταυρώσεις και φωτεινούς σηματοδότες και έτσι θα πρέπει να απομακρυνθεί. Προτείνεται η κατάργηση της συγκεκριμένης στάσης και η μετατόπιση της σε θέση εκτός περιοχής παρέμβασης που απέχει από τους φωτεινούς σηματοδότες τις κατάλληλες αποστάσεις όπως φαίνεται και στο τεύχος κυκλοφοριακής τεκμηρίωσης της μελέτης. Η επιτροπή αποφάσισε ότι η απαιτούμενη απόφαση καθορισμού των νέων στάσεων – αφετηριών θα ληφθεί εγκαίρως στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του δήμου Χανίων.

Το σύνολο των λειτουργών του αστικού ΚΤΕΛ αποτελεί αντικείμενο μελέτης και επανασχεδιασμού στο πλαίσιο του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ Δήμου Χανίων) το οποίο είναι υπό εξέλιξη.

Πηγή: parakritika.gr

Μοιραστείτε την είδηση