Κρήτηνέαπρωτοσέλιδο Β

Περιφέρεια Κρήτης | Στρατηγική Καταπολέμησης της Φτώχειας και Κοινωνικής Ένταξης

Με πυξίδα τον άνθρωπο, στόχος της Περιφερειακής Στρατηγικής Καταπολέμησης της Φτώχειας και Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Κρήτης είναι η αποτελεσματική προστασία των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.

Για την επίτευξη του Στρατηγικού Στόχου οι Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κρήτης, με σύγχρονες μεθόδους κοινωνικού σχεδιασμού και προγραμματισμού, με την ανάπτυξη ισχυρών συνεργασιών με τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κρήτης αλλά και τη δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου με Φορείς Κοινωνικής Ανάπτυξης και τους Δήμους της Κρήτης, αναπτύσσει την πολιτικής της σε 4 βασικούς άξονες:

Την καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας, την πρόληψη και καταπολέμηση του αποκλεισμού των παιδιών, την προώθηση της ενεργητικής ένταξης και την ενίσχυση της διακυβέρνησης της περιφερειακής στρατηγικής (ανάπτυξη κοινωνικού πλουραλισμού).

«Η Περιφέρεια Κρήτης πορεύεται με επίκεντρο της καθημερινής δράσης της τον άνθρωπο, με την καθοδήγηση του Περιφερειάρχη μας. Τα στελέχη, οι υπηρεσίες μας, οι αιρετοί καθώς και όλοι οι τοπικοί φορείς με τους οποίους συνεργαζόμαστε σε δράσεις και έργα κοινωνικής πολιτικής, πορευόμαστε με ακλόνητη θέληση και ρεαλιστικό σχεδιασμό, με κριτήριο την κοινωνική προστασία και την στήριξη των αδύναμων και ευάλωτων ομάδων. Μοναδικός στόχος μας να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία. Με ενότητα και συνεργασία αξιοποιούμε κάθε χρηματοδοτικό μέσο και συνεχίζουμε με ανθρώπινο πρόσωπο και δράσεις αλληλεγγύης», δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Στέλιος Βοργιάς.

Βίντεο για την ευαισθητοποίηση των πολιτών

Στο παραπάνω πλαίσιο, δημιουργήθηκε βίντεο με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τις δράσεις που υλοποιούνται σε υπερτοπικό επίπεδο στην Περιφέρεια Κρήτης και έχουν στόχο την παροχή στήριξης στην οικογένεια, το παιδί, τους ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρίες και γενικά ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες  αλλά και την ενημέρωση των διαφόρων Φορέων και Υπηρεσιών για να  αναζητήσουν και  να αξιοποιήσουν πληροφορίες για τους ωφελούμενούς τους

Μοιραστείτε την είδηση

Χρηστάλλα Κακαβελάκη

biskotto.gr