ΟΑΚ | στην αναζήτηση μελετητή για το φράγμα Βαλσαμιώτη – διαπραγματεύσεις

Νέα προσπάθεια για την εκπόνηση ειδικής μελέτης, στο Φράγμα Βαλσαμιώτη, ξεκινά τώρα ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, προκειμένου να λυθούν τα σοβαρά προβλήματα διαρροών και να ξεκινήσουν άμεσα οι τεχνικές παρεμβάσεις.

Αυτή τη φορά, η ανάθεση της μελέτης ύψους 59.989€ θα πραγματοποιηθεί με διαφορετικό τρόπο, καθώς δε θα υπάρξει κανονικός διαγωνισμός, όπως την προηγούμενη φορά με τον διαγωνισμό που κατέστη άγονος.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα υπάρξει απευθείας διαπραγμάτευση, με μελετητικές εταιρείες.

Ήδη μάλιστα η διοίκηση του ΟΑΚ έχει καλέσει σε διαδοχικές συζητήσεις τρεις μελετητικές εταιρείες για την ερχόμενη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου.

Η μελέτη που ετοιμάζεται να αναθέσει ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης με χρηματοδότηση από ιδίους πόρους ουσιαστικά θα υποδείξει τη βέλτιστη τεχνικά λύση και το τι ακριβώς παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν.

Μέχρι σήμερα, το μεγαλύτερο αρδευτικό έργο της Δυτικής Κρήτης, λειτουργεί μόλις στο 20% της χωρητικότητάς του, λόγω των διαρροών που παρουσιάζει, οι οποίες αποδίδονται στο γεγονός ότι το φράγμα είναι κατασκευασμένο σε εδάφη μη υδατοστεγανά.

Πριν από λίγους μήνες ο ΟΑΚ Α.Ε. είχε προκηρύξει διαγωνισμό με αντικείμενο την ανάθεση της μελέτης ύψους 59.989 ευρώ. Ο διαγωνισμός τότε κατέστη άγονος, καθώς δεν κατατέθηκε καμία προσφορά. Έτσι τώρα στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης αποφάσισαν να επανέλθουν, διά του δρόμου της πρόσκλησης απευθείας διαπραγματεύσεων με μελετητικές εταιρείες.

Η απόφαση

«Σας απευθύνουμε την παρούσα πρόσκληση προκειμένου να συμμετάσχετε στη διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 και 32 Α του Ν. 4412/2016 ως ισχύει, με την υποβολή της προσφοράς για την ανάθεση της μελέτης “Διερεύνηση των απαιτούμενων παρεμβάσεων για την ενίσχυση της στεγανότητας του φράγματος Βαλσαμιώτη”, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στα συνημμένα τεύχη.

Συγκεκριμένα προσκαλούμε μέσω τηλεδιάσκεψης τη 18η/1/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12 μ., τον οικονομικό φορέα… (σ.σ. ακολουθεί η ονομασία), την 18η/1/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30, τον οικονομικό φορέα… (σ.σ. ακολουθεί η ονομασία) και τη 18η/1/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1 μ.μ., τον οικονομικό φορέα… (σ.σ. ακολουθεί η ονομασία), αποστέλλοντας ηλεκτρονικά στο email του Οργανισμού oakae@oakae.gr εντός της παραπάνω ημερομηνίας και ώρας, με θέμα προσφορά για τη μελέτη “Διερεύνηση των απαιτούμενων παρεμβάσεων για την ενίσχυση της στεγανότητας του φράγματος Βαλσαμιώτη”».

Μοιραστείτε την είδηση