Νέο Ψηφιακό Πολιτιστικό Μουσείο | Κρήτη

Στο χωριό της Τυλίσου, στο Μαλεβίζι της Κρήτης, πρόκειται να δημιουργηθεί ένα νέο Ψηφιακό Πολιτιστικό Μουσείο, το οποίο θα περιλαμβάνει την παρουσίαση του συνόλου του πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής, στοχεύοντας στη δημιουργία ισχυρής πολιτιστικής ταυτότητας, μέσα από την ανάδειξη και ενίσχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς της.

Το έργο περιλαμβάνει την έρευνα και καταγραφή αρχαιολογικών ευρημάτων και πολιτιστικού πλούτου από την αρχαιότητα έως και σήμερα, καθώς και στοιχείων για τη ζωή και το έργο του El Greco, ενώ οι τρισδιάστατες αναπαραστάσεις εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας θα ξεναγούν τον επισκέπτη στην παραδοσιακή ζωή, στα μνημεία, στα έργα του μεγάλου ζωγράφου αλλά και των σύγχρονων εικαστικών.

Επίσης, θα γίνει ψηφιακή απεικόνιση αρχαιολογικών μνημείων όπως είναι για παράδειγμα ο  Μινωικός Οικισμός Τυλίσου, καθώς και ψηφιοποίηση των εκθεμάτων της Αρχαιολογικής Συλλογής Μαλεβιζίου.

Τέλος, το νέο ψηφιακό μουσείο, για τη δημιουργία του οποίου αποφασίστηκε η υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη,  αναμένεται να εμπλουτίσει αλλά και να διαφοροποιήσει το τουριστικό προϊόν της περιοχής, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών και κατ΄ επέκταση αύξηση της τουριστικής ζήτησης.

Μοιραστείτε την είδηση