Λύκεια Κισάμου | προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την κατεδάφιση των παλιών κτιρίων

Προκηρύχθηκε από την ΚΤΥΠ Α.Ε, ο ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου που αφορά στην κατεδάφιση των κτιρίων του ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Κισάμου, με συνολική δαπάνη προϋπολογισμού μελέτης με ΓΕ+ΟΕ και απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 434.000,00€.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 3η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μμ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 9η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ..h

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 100 ημερολογιακές ημέρες αρχής γενομένης από την επομένη της ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης.

Μοιραστείτε την είδηση