Κρήτη | Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής για το Περιβάλλον πρότεινε ο Αλεξάκης

«Είναι ώρα πλέον να προχωρήσουμε μπροστά με τη σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής για το Περιβάλλον» πρότεινε ο Γιώργος Αλεξάκης Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης, Εντεταλμένος για τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Θέματα, στη 2η διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα: «Περιβαλλοντικό Έγκλημα Αποβλήτων: Δράσεις & Καίρια Ζητήματα στην Κρήτη».

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE PROWhIBIT – Πρόληψη Περιβαλλοντικού Εγκλήματος Αποβλήτων με «Έξυπνες» Επιθεωρήσεις, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης με συντονιστή το Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Κύριος στόχος του έργου είναι να συμβάλλει στον τομέα της Κυκλικής Οικονομίας «Αρχές και Στόχοι Διαχείρισης Αποβλήτων», καθώς και στην πρόληψη, εντοπισμό και αποτροπή του Περιβαλλοντικού Εγκλήματος Αποβλήτων μέσω:

  • Της ανάπτυξης και εφαρμογής Εθνικής Στρατηγικής για την πρόληψη και καταπολέμηση του Περιβαλλοντικού Εγκλήματος Αποβλήτων
  • Της καλύτερης περιβαλλοντικής διακυβέρνησης με τη διευρυμένη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών
  • Της βελτίωσης της ροής της γνώσης και των πληροφοριών για το Περιβαλλοντικό Έγκλημα Αποβλήτων ώστε να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες πρόληψης και καταπολέμησης
  • Της ενίσχυσης των δεξιοτήτων των εμπλεκομένων φορέων στη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία
  • Της ενίσχυσης της συνεργασίας, των επιθεωρήσεων και των δράσεων επιβολής του νόμου
  • Της αξιοποίησης της πληροφορικής και χρήση «έξυπνων μεθόδων» για την επιβολή της νομοθεσίας για το Περιβαλλοντικό Έγκλημα Αποβλήτων
  • Της ανάπτυξης κατευθυντήριων γραμμών και υποβολή προτάσεων προς τους φορείς αρμόδιων  για τη χάραξη πολιτικής πρόληψης και καταπολέμησης του Περιβαλλοντικού Εγκλήματος Αποβλήτων

Ο κ. Αλεξάκης ανέφερε ότι η Περιφέρεια Κρήτης συνεργάζεται με τις γειτονικές μας Ελληνικές αλλά και άλλες Ευρωπαϊκές Περιφέρειες, και υλοποιεί ευρωπαϊκά προγράμματα εδαφικής συνεργασίας, για ποικίλα περιβαλλοντικά ζητήματα. 

Ενδεικτικά ανέφερε 3 έργα : το LIFE IP για τις προστατευόμενες περιοχές Natura, το Interreg ADRION IMPRECO για τη συνδεσιμότητα και διαχείριση των οικοσυστημάτων στην περιοχή Αδριατικής Ιονίου, καθώς και το Interreg EUROPE TANIA.

Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν οι στόχοι και δράσεις του προγράμματοςLIFE PROWhIBITμε αναφορά στην ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για το Περιβαλλοντικό Έγκλημα.

Επίσης, συζητήθηκαν καίρια ζητήματα τοπικών φορέων της Κρήτης στη διαχείριση αποβλήτων καθώς και η διαχείριση υγρών αποβλήτων ελαιουργείων στο πλαίσιο της Κυκλικής Οικονομίας.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος, Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρεια ΚρήτηςΜαρίνος Κριτσωτάκης, παρουσίασε τις δράσεις της υπηρεσίας του.

Τέλος, παρουσιάστηκαν οι δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου LIFENATURAThemis, το οποίο αφορά στην ποινική δίωξη εγκλημάτων κατά της άγριας ζωής σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000.

 
Μοιραστείτε την είδηση