Κρήτηνέαπρωτοσέλιδο Γ

Κρήτη | παράταση στην υποβολή αιτήσεων για άδειες πλανόδιου εμπορίου

Η Περιφέρεια Κρήτης υποχρεώνεται να δώσει νέα παράταση για την υποβολή των αιτήσεων για την προκήρυξη 332150/31.10.2022 χορήγησης 90 νέων αδειών και 10 θέσεων και δικαιωμάτων δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο στην Περιφέρεια Κρήτης λόγω επαναλαμβανόμενων τεχνικών προβλημάτων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Open market,  η οποία είναι στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και στην οποία η Περιφέρεια δεν έχει δυνατότητα παρέμβασης στην λειτουργία της .

Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://openmarket.mindev.gov.gr/  

Το εγχειρίδιο απλού χρήστη, το οποίο περιλαμβάνει τις οδηγίες για την υποβολή  της αίτησης ανοίγει από αυτόν το σύνδεσμο.

Όλα τα δικαιολογητικά και η αίτηση μετατρέπονται σε αρχεία τύπου pdf και στη συνέχεια μεταφορτώνονται  στο σύστημα.

Μετά από παρέμβαση της Περιφέρειας προς το  Υπουργείο δημιουργείται η δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών για όσους έχουν υποβάλει μέχρι σήμερα ελλιπή αίτηση.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 1.11.2022 ώρα 7.00 έως  5.2.2023 ώρα 23:59

Η προκήρυξη (ΑΔΑ:ΩΝΞ27ΛΚ-88Β), η αποφάσεις τροποποίησης/παράτασης χρόνου υποβολής των αιτήσεων (ΑΔΑ: 61Υ47ΛΚ-ΝΒΑ) και (ΑΔΑ: ΨΛΜΕ7ΛΚ-Σ3Β) και  και τα έντυπα των αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων  μπορούν επίσης να αναζητηθούν στον ιστότοπο της Περιφέρειας Κρήτης και πιο συγκεκριμένα στο https://www.crete.gov.gr/emporio και στο Ο.Π.Σ.Α.Α..

 

Περισσότερες πληροφορίες:

Δ/νση Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου, τμήμα Εμπορίου, Χριστοδουλάκη Μαρία,  m.christodoulaki@crete.gov.gr, 2813410-287, -255

ΠΕ Ηρακλείου, Δ/νση Ανάπτυξης, τμήμα Εμπορίου: Τσουρδαλάκη Αικατερίνη, Καρυωτάκης Κων/νος, Σταθάκη Μαρία ktsourdalaki@crete.gov.gr, k.kariotakis@crete.gov.gr, mstathaki@crete.gov.gr 2813410422, , 2813410452, 2813410457 

ΠΕ Ρεθύμνου, Δ/νση Ανάπτυξης, τμήμα Εμπορίου:  Γεωργουλάκη Ουρανία, Πενθερουδάκη Ειρήνη, georgoulaki@crete.gov.gr, pentheroudaki@crete.gov.gr τηλ. 2831340708, 2831340866

ΠΕ Χανίων: Δ/νση Ανάπτυξης, τμήμα Εμπορίου : Ξανθάκης Γιώργος, Λιονάκη Αρτεμησία, xanthakis@crete.gov.gr, lionaki@crete.gov.gr, τηλ.2821345845, 2821345850

ΠΕ Λασιθίου, Δ/νση Ανάπτυξης, τμήμα Εμπορίου:: Παπαδοπούλου Ζαχαρούλα, Κουτουλάκη Ελένη, rpapadopoulou@crete.gov.gr, ekoutoulaki@crete.gov.gr, τηλ. 2841340564, 2841340565.

Μοιραστείτε την είδηση

Χρηστάλλα Κακαβελάκη

biskotto.gr