Κρήτηνέαπρωτοσέλιδο Β

Κρήτη | αναρτήθηκαν τα επικαιροποιημένα αποτελέσματα για τους νέους αγρότες – πίνακες

Η Περιφέρεια Κρήτης, ενημερώνει ότι αναρτήθηκαν τα επικαιροποιημένα αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου των επιπλέον δικαιολογητικών (για τη διακοπή απασχόλησης και τη βαθμολόγηση ιδιοκτησίας) και των ενδικοφανών προσφυγών των αιτημάτων στήριξης προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014-2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022 στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 4704/11-11-2021 Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία, εντάσσονται 1.692 αιτήσεις, συνολικού ποσού δημοσίας δαπάνης 65.825.000,00€ και 8 αιτήσεις εν δυνάμει δικαιούχων, συνολικού ποσού δημοσίας δαπάνης 300.000,00€, καλύπτοντας συνολικά το 100% του προϋπολογισμού.

Για τους εν δυνάμει υποψήφιους απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μήνα από την έκδοση των αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου, δηλαδή έως και την 8/12/2022.

Δεν καλύπτονται από το όριο των διαθέσιμων πιστώσεων, επτακόσιες εξήντα πέντε αιτήσεις (765), για τις οποίες από το διοικητικό έλεγχο δεν έχει προκύψει λόγος απόρριψης.

Η Περιφέρεια Κρήτης θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να εξασφαλίσει τις πιστώσεις, ώστε να καλυφθούν οι παραπάνω αιτήσεις.

Τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της περιφέρειας Κρήτης:

Μοιραστείτε την είδηση

Χρηστάλλα Κακαβελάκη

biskotto.gr