ΕΣΔΑΚ | 268.000€ για παραγωγή βιοπλαστικού – πρόγραμμα «A2UFood»

Υπογράφηκε σήμερα σύμβαση από τον Πρόεδρο του ΕΣΔΑΚ, Καλογεράκη Ζαχαρία και την εταιρεία ENVIROPLAN Α.Ε. για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ πιλοτικής μονάδας παραγωγής βιοπλαστικού στο πλαίσιο του προγράμματος <<A2UFOOD>>.

Ο ΕΣΔΑΚ είναι Εταίρος του Έργου «A2UFood» – «Αποφευκτέα και Μη Τροφικά Υπολείμματα: Μια Ολιστική Προσέγγιση Διαχείρισης για Αστικές Περιοχές».

Οι άλλοι εταίροι είναι ο Δήμος Ηρακλείου, ο οποίος είναι και ο επικεφαλής εταίρος, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο της Στουτγκάρδης και η εταιρεία ENVIROPLAN Α.Ε.

Σκοπός του έργου Α2UFood είναι ένα ολιστικό σύστηµα διαχείρισης αποβλήτων, µε επίκεντρο τον τοµέα της φιλοξενίας (ξενοδοχεία και εστιατόρια). Στο σύστηµα αυτό περιλαµβάνονται όλες οι πτυχές της φιλοσοφίας reduce-reuse-recycle, δηλαδή η µείωση των αξιοποιήσιµων αποβλήτων, η χρήση του αποφεύξιμου µέρους τους ως πρώτες ύλες και η κατάλληλη τελική διάθεση/διαχείριση του αναπόφευκτου µέρους τους.

Η παρούσα σύμβαση αποτελεί μέρος του Έργου «A2UFood» – «Αποφευκτέα και Μη Τροφικά Υπολείμματα: Μια Ολιστική Προσέγγιση Διαχείρισης για Αστικές Περιοχές», η οποία συγχρηματοδοτείται κατά 80% από την Πρωτοβουλία Αστικών Καινοτόμων Δράσεων της ΕΕ με κωδικό UIA02-115 από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από Ιδίους Πόρους.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η αξιοποίηση μιας καινοτόμου διεργασίας που θα επιτρέπει την ασφαλή μετατροπή προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος (τροφικά υπολείμματα) από επιλεγμένα κέντρα παραγωγής (ξενοδοχεία, κέντρα εστίασης και κέτερινγκ) σε βιοπλαστικό. Η δράση αυτή αποσκοπεί σε ένα νέο σύστημα ανακύκλωσης των αστικών αποβλήτων τροφίμων που συνδυάζει τις βιολογικές (ζύμωση) και τις χημικές διεργασίες για την παραγωγή βιοαποδομήσιμων πλαστικών πολυ-L-λακτιδίου (PLLA) υψηλής ποιότητας (βιοπλαστικό).

Για τον σκοπό αυτόν θα λειτουργήσει μια πιλοτική μονάδα παραγωγής βιοπλαστικού µε χρήση του αναπόφευκτου µέρους των τροφικών αποβλήτων, για τη δυνατότητα παραγωγής κοµποστοποιήσιµων σάκων.
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης είναι περίπου 6,5 μήνες και το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε 268.715,00 €, πλέον ΦΠΑ 24%.

Μοιραστείτε την είδηση