ΕΛΓΑ | πορίσματα ζημιών από χαλάζι σε Περιβόλια και Κεφάλι

Απεστάλη από τον ΕΛΓΑ, ο πίνακας με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από χαλάζι στις 13 Νοεμβρίου 2019, στις καλλιέργειες των παραγωγών της Δ/Τ.Κ Περιβολίων και Κεφαλίου.

Τα εν λόγω πορίσματα, θα είναι διαθέσιμα στους παραγωγούς έως τις 16 Ιουλίου 2020.
Κάθε παραγωγός μπορεί να ενημερωθεί σχετικά και σε περίπτωση διαφωνίες, θα υποβάλλονται αιτήσεις επανεκτίμησης εντός 10 ημερών.

Ο πίνακας περιέχει αποτελέσματα μόνο από τις επιτόπιες πραγματογνωμοσύνες, που διενήργησαν οι γεωπόνοι εκτιμητές του ΕΛΓΑ.
Σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει την αποζημιώσιμη παραγωγή των ζημιωθέντων αγροτεμαχίων και το ύψος της αποζημίωσης που προκύπτει από αυτή και δεν δημιουργεί δέσμευση στην Οργανισμό για καταβολή αποζημίωσης.

Απαραίτητη προυπόθεση για την καταβολή σχετικής αποζημίωσης είναι:

  • Εμπρόθεσμη υποβολή από τον παραγωγό Δήλωσης Καλλιέργειας / Εκτροφής στην οποία θα αναφέρονται και οι ζημιωθείσες καλλιέργειες
  • Εμπρόθεσμη καταβολή της αντίστοιχης ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ
Μοιραστείτε την είδηση