Η δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 15:30.

Θέματα προς συζήτηση:

 1. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του δημοτικού ιδρύματος με την επωνυμία “Δημοτικό Γηροκομείο” {Δήμαρχος}
 2. Έγκριση Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Keep Pollutants Away from the Sea: Prevention, Reduction, Treatment», με ακρωνύμιο «Not2TheSea» στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Urban Innovative Actions {Δήμαρχος}
 3. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Χανίων στη Γενική Συνέλευση της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) {Δήμαρχος}
 4. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών {Αλόγλου}
 5. Αποζημίωση Προέδρου Δ.Σ. ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ {Χαραλαμπάκης}  
 6. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Δράσεις διαλογής στη πηγή βιοαποβλήτων στο Δήμο Χανίων εκτός της περιοχής παρέμβασης της ΣΒΑΑ RECODE» στο πλαίσιο της υπ’αριθμ. ΤΑ-02 πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης  {Τσουπάκης}
 7. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής  Σύμβασης παροχήςυπηρεσιών για συλλογή/φόρτωση, μεταφορά παραγόμενων μη επικίνδυνων αποβλήτων ΕΕΛ Χανίων {Τσουπάκης}
 8. Έγκριση παράτασης δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του ακινήτου του Λαογραφικού Μουσείου Σούδας, στον Εξωραϊστικό Πολιτιστικό Σύλλογο Σούδας» {Τσουπάκης}
 9. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντηρήσεις – Επισκευές δημοτικών κτιρίων (εκτός σχολικών) Δ.Ε. Χανίων 2019» {Ξανθουδάκης}
 10. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανέγερση νέου βρεφονηπιακού σταθμού Κουμπέ Νεροκούρου Δήμου Χανίων» {Ξανθουδάκης}
 11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή και Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων δημοτικών κτηρίων & κοινοχρήστων χώρων χρήση 2018» {Ξανθουδάκης}
 12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμορφώσεις κοιμητηρίων Δήμου Χανίων 2017» {Ξανθουδάκης}
 13. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις -Επισκευές δημοτικών κτιρίων (εκτός σχολικών) Δ.Ε Χανίων 2018  {Ξανθουδάκης}
Μοιραστείτε την είδηση