Κρήτηνέαπρωτοσέλιδο Γ

Δήμος Χανίων | υποχρέωση κατάθεσης δελτίου απογραφής για τους γεννημένους το έτος 2005 

Από τον Δήμο Χανίων γνωστοποιείται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα στρατολογική νομοθεσία, οι στρατεύσιμοι της κλάσεως 2026 (γεννημένοι το έτος 2005) είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2023 (έως και 31 Μαρτίου 2023).

Τα Δελτία Απογραφής κατατίθενται είτε ηλεκτρονικά είτε σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία, Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή Ελληνική Προξενική Αρχή της χώρας, στην οποία διαμένουν.

Μοιραστείτε την είδηση

Χρηστάλλα Κακαβελάκη

biskotto.gr