Κρήτηνέαπρωτοσέλιδο Γ

Δήμος Χανίων | αιτήσεις για χορήγηση άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου

Ο Δήμος Χανίων, μέσα από ανακοίνωση που εξέδωσε, καλεί τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες που επιθυμούν να τους χορηγηθεί άδεια παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου (τραπεζοκαθίσματα-εμπορεύματα), να καταθέσουν αίτημα έως τις 10/05/2022.

Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες και επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν στον Δήμο Χανίων τη χορήγηση άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για τραπεζοκαθίσματα, υποβάλλοντας ηλεκτρονικό αίτημα μέσα από την πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, που λειτουργεί στον Δήμο Χανίων προσφέροντας διάφορες ηλεκτρονικές υπηρεσίες: chania.gr.

Το αίτημα γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.chania.gr/eksypiretisi/xrhsh-koinoxrhstou-xwrou/trapezokathismata.html

Η διαδικασία απαιτεί την χρήση των κωδικών taxisnet και με λίγα «κλικ», οι δικαιούχοι έχουν την δυνατότητα να αιτηθούν τη «Χορήγηση άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου-τραπεζοκαθίσματα», συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα πεδία κι επισυνάπτοντας ανά περίπτωση τα ορισθέντα δικαιολογητικά .

Στην κατηγορία «Κοινόχρηστοι χώροι» στο www.chania.gr, υπάρχει αντίστοιχο αίτημα «Ανανέωση χορήγησης άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου-τραπεζοκαθίσματα», για τις περιπτώσεις των επιχειρήσεων που επιθυμούν την ανανέωση της χορηγηθείσας άδειας του 2021, (όταν δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή, που να επηρεάζει την άδεια παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου από τη χορηγηθεί σα άδεια του 2021 ). Σε αυτή την περίπτωση δεν απαιτείται κανένα δικαιολογητικό εκτός της δημοτικής ενημερότητας .

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 65 του ν. 4688/2020 (ΦΕΚ 101/Α/24-5-2020)όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του ν. 4915/24-3-22 ισχύει και για το έτος 2022 η -κατά παρέκκλιση- χορήγηση ατελώς επιπλέον χώρου ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου αυτό είναι δυνατόν .

Τα αντίστοιχα ισχύουν και για τη «Xορήγηση άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για εμπορεύματα».

Πληροφορίες και δικαιολογητικά για την ηλεκτρονική αίτηση θα βρείτε στις παραπάνω ηλεκτρονικές διευθύνσεις στο www.chania.gr

Μοιραστείτε την είδηση

Χρηστάλλα Κακαβελάκη

biskotto.gr