Διακοπές ρεύματος τις επόμενες μέρες | πρόγραμμα

Διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες μέρες, σε διάφορες περιοχές του Νόμου Χανίων, προκειμένου να εκτελεστούν οι απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο.

Αναλυτικότερα το πρόγραμμα:

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.

Μοιραστείτε την είδηση