Χανιά | προθεσμία 20 ημερών σε ιδιοκτήτες ακινήτων για την κοπή κλαδιών

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοίνωσε ότι «κατά τις αυτοψίες που διενεργήθηκαν από υπαλλήλους της Υπηρεσίας, για την αποκατάσταση των ζημιών από τις θεομηνίες, διαπιστώθηκε κατά μήκος των επαρχιακών δρόμων, η ύπαρξη κλαδιών δέντρων, που εισέρχονται στο κατάστρωμα του δρόμου και η τοποθέτηση περιφράξεων και αρδευτικών δικτύων εντός των τάφρων αυτών».

Μετά τα παραπάνω και ενόψει της θερινής περιόδου κατά την οποία θα ξεκινήσουν εργασίες καθαρισμών των επαρχιακών δρόμων, στους ιδιοκτήτες των γηπέδων,δίνεται προθεσμία 20 ημερών, από τη δημοσίευση στον τοπικό Τύπο, για να προχωρήσουν στην κοπή των κλαδιών και την απομάκρυνση των περιφράξεων και των αρδευτικών δικτύων, διαφορετικά η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, ως αρμόδια, για τη συντήρηση του επαρχιακού δικτύου, θα προχωρήσει στην κοπή και την απομάκρυνση τους κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών αποκαταστάσεων ζημιών, χωρίς άλλη ειδοποίηση.

Η υποχρέωση της επιμέλειας για τη κοπή κλαδιών και η απομάκρυνση των περιφράξεων και αρδευτικών δικτύων από τις τάφρους των δρόμων, βαρύνει τους ιδιοκτήτες. Επίσης, η διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών στους δρόμους και στις πλατείες τιμωρείται κατά το άρθρο 290 ΠΚ, ακόμη κι αν τελέστηκε από αμέλεια.

Μοιραστείτε την είδηση