Χανιά | διακοπές ρεύματος σε πολλές περιοχές του Νομου – πρόγραμμα

Διακοπές ρεύματος θα έχουν την ερχόμενη εβδομάδα πολλές περιοχές του Νομού Χανίων, προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο.

Συγκεκριμένα:

Στις 20.10.2021 ημέρα Τετάρτη, και από ώρα 08.00 π.μ. έως 10.00 π.μ. στις παρακάτω περιοχές:

Αλικιανός – Φουρνές – Μεσκλά – Θέρισο – Ζούρβα – Λάκκοι – Καράνου – Ομαλός – Σκηνές – Ορθούνι – Χλιαρό – Νέα Ρούματα – Πρασσές – Σέμπρωνας – Αγυιά.

Στις 21.10.2021 ημέρα Πέμπτη, και από ώρα 08.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ. στις παρακάτω περιοχές:

Κοιλιάρης και Κυανή Ακτή.

Στις 22.10.2021 ημέρα Παρασκευή, και από ώρα 08.00 π.μ. έως 12.00 μ.μ. στις παρακάτω περιοχές:

Πλατάνι – Βρουβάκη (κοτοπουλάδικο) – Μεγάλα Χωράφια – Καλάμι – Κυανή Ακτή – Κοιλιάρης – Καλύβες – Βιολογικό Καλυβών – ΟΑΔΥΚ Καλυβών – ΟΑΔΥΚ Αρμένων.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.

Μοιραστείτε την είδηση